Magyarországon előforduló halak

 

Fogható őshonos halfajok:

 

Magyar név

Tudományos név

Angol név

Német név

Tilalmi időszak

Korlátozás
(legkisebb kifogható méret és naponta megtartható mennyiség)

 IUCN4

angolna

Anguilla anguilla

European Eel

Aal

 -

 -

 -

CR

bodorka

Rutilis rutilus

Roach

Plötze

 -

 -

 -

LC

vörösszárnyú keszeg

Scardinius erythrophthalmus

Rudd

Gotfeder

 -

 -

 -

LC

domolykó

Leuciscus cephalus

Chub

Döbel

04.15 - 05.31.

25 cm

3 kg

LC

jászkeszeg

Leuciscus idus

Ide

Aland

04.15 - 05.31.

20 cm

10 kg

LC

szélhajtó küsz

Alburnus alburnus

Bleak

Ukelei

-

-

10 kg

LC

dévérkeszeg

Abramis brama

Bream

Brachsen

-

-

10 kg

LC

lapos keszeg

Abramis ballerus

Blue bream

Zope

-

-

10 kg

LC

szilvaorrú keszeg

Vimba vimba

Silver bream

Zährte

04.15-05.31.

20 cm

10 kg

LC

karikakeszeg

Blicca bjoerkna

White breme

Güster

-

-

10 kg

LC

bagolykeszeg

Abramis sapa Pallas

Whiteye bream

Zobel

-

-

10 kg

LC

garda

Pelecus cultratus

Razorfish

Ziege

04.15-05.31. 

20 cm

10 kg

 

compó

Tinca tinca

Tench

Schleie

05.02-06.15. 

25 cm

3 db

LC

paduc

Chondrostoma nasus

Nase

Nase

04.15-05.31.

20 cm

10 kg

LC

márna

Barbus barbus

Barbel

Flußbarbe

04.15-05.31.

40 cm

3 db

LC

ponty

Cyprinus carpio

Carp

Karpfen

05.02-05.31.

30 cm

3 db

VU

harcsa

Silurus glanis

Wels

Wels

05.02-06.15.

60 (100) cm

3 db

LC

csuka

Esox lucius

Pike

Hecht

02.01-03.31.

40 cm

3 db

LC

sebes pisztráng

Salmo trutta fario

Brown trout

Bachforelle

10.01-03.31.

22 cm

3 db

LC

menyhal

Lota lota

Burbot

Quappe

-

25 cm

3 kg

LC

csapósügér

Perca fluviatilis

Perch

Barsch

03.01-04.30.

-

3 kg

LC

fogassüllő

Sander lucioperca

Pikeperch

Zander

03.01-04.30.

30 cm

3 db

LC

kősüllő

Sander volgensis

Volga pikeperch

Wolgazander

03.01-06.30.

25 cm

3 db

LC

balin

Aspius aspius

Asp

Rapfen

03.01-04.30.

40 cm

3 db

LC

 

Nem fogható őshonos halfajok

kecsege

Acipenser rutenus

Sterlet

Sterlet

-

50 cm

-

VU

széles kárász

Carassius carassius

Crucian carp

Karausche

-

20 cm

-

LC

vágó durbincs

Gymnocephalus cernua

Ruffe

Kaulbarsch

-

-

-

LC

 

Idegenhonos halfajok

Magyar név

Tudományos név

Angol
név

Német
név

Invazív2 Jövevény1 Honos IUCN4

lénai tok

Acipenser baerii

       

Ázsia

EN

lapátorrú tok

Polyodon spathula

 

 Invazív2

 

 

É-Amerika

VU

amur

Ctenopharyngodon idella

Grass carp

Graskarpfen

 

 

Ázsia

EN

fekete amur

Mylopharyngodon piceus

Black carp

 

 

 

Ázsia

DD

razbóra

Pseudorasbora parva

Topmouth minnow

Tschebatschek

 

 

Ázsia

LC

ezüstkárász

Carassius auratus gibelio

Goldfish

Silberkarausche

X

 

Ázsia

LC

fehér busa

Hypophthalmichthys molitrix

Silver carp

Silberkarpfen

X

 

K-Ázsia

NT

pettyes busa

Hypophthalmichthys nobilis

Bighead carp

Marmorkarpfen

X

 

D-Ázsia

DD

törpeharcsa

Ameiurus nebulosus

Brown bullhead

Zwergwels

X

 

É-Amerika

LC

fekete törpeharcsa

Ameiurus melas

Black bullhead

Schwarze Zwergwelsh

X

 

É-Amerika

LC

pettyes harcsa

Ictalurus punctatus

 

 

 

 

É-Amerika

LC

afrikai harcsa

Clarias gariepinus

African catfish

Afrikanische
Wels

 

 

Afrika

LC

pataki szajbling

Salvelinus fontinalis

Brook trout

Bachsaibling

 

 

É-Amerika

NA

szivárványos pisztráng

Oncorhynchus mykiss

Rainbow trout

Regenbogenforelle

 

 

É-Amerika

LC

tüskés pikó

Gasterosteus aculeatus

Threespinned stickleback

Dreistachlige Stichling

 

X

É-Amerika

LC

naphal

Lepomis gibbosus

Pumpkinseed

Sonnenbarsch

 

 

É-Amerika

LC

pisztrángsügér

Micropterus salmoides

Largemouth bass

Forellenbarsch

 

 

É-Amerika

LC

tarka géb

Proterorhinus semilunaris

Tubenose goby

Memorierte Grundel

 

X

Eurázsia

LC

folyami géb

Neogobius fluviatilis

Monkey goby

Flußgrundel

 

X

Eurázsia

LC

fekete szájú géb

Neogobius melanostomus

Round goby

 

Caucasian
dwarf goby

 

X

Eurázsia

LC

kaukázusi törpegéb

Knipowitschia caucasica

Caucasian dwarf goby

 

x

X

Eurázsia (Fekete tenger)

LC

Kessler-géb

Ponticola kessleri

Bighead goby

Kessler-Grundel

 

X

Eu (Duna)

LC

amuri géb

Percottus glehni

Amur sleeper

Amurgrundel

X

 

Távol-Kelet

LC

 

Fokozottan védett és védett fajok

Magyar név

Tudományos név

Angol név

Német  név

IUCN4

Státusz3

Eszmei érték

tiszai ingola

Endontomyzon danfordi

Transylvanian lamprey

Siebenbürgische Neunauge

LC

FV

250 000

dunai ingola

Eudontomyzon mariae

Ukrainan lamprey

Ukrainsches Neunauge

LC

FV

100 000

viza

Huso huso

Great sturgeon

Hausen

CR

V

50 000

vágó tok

Acipenser gueldenstaedti

Russian sturgeon

Waxdick

CR

V

50 000

sima tok

Acipenser nudiventris

Ship sturgeon

Glattdick

CR

V

50 000

sőregtok

Acipenser stellatus

Stellate sturgeon

Sternhausen

CR

V

50 000

dunai nagyhering

Alosa immaculata

Blak Sea shad

Schwarzmeerhering

EN

V

5 000

 

leánykoncér

Rutilus pigus

Danube roach

Frauennerfling

LC

V

10 000

gyöngyös koncér

Rutilus frisii

Pearl roach

Perlfish

LC

V

5 000

 

nyúldomolykó

Leuciscus leuciscus

Dace

Hasel

LC

V

10 000

vaskos csabak

Leuciscus souffia

Blageon

Strömer

LC

V

10 000

fürge cselle

Phoxinus phoxinus

Eurasian minnow

Elritze

 

LC

V

10 000

kurta baing

Leucaspius delineatus

Sunbleak

Moderlieschen

LC

V

10 000

sujtásos küsz

Alburnoides bipunctatus

Russian Spirlin

Schneider

LC

V

10 000

Petényi-márna (magyar márna)

Barbus meridionalis

Spotted barbel

Semling

NT

 

FV

100 000

 

fenékjáró küllő

Gobio gobio

Gudgeon

Gründling

LC

V

10 000

halványfoltú küllő

Gobio albipinnatus 

Wheitefin gudgeon

Weißflossen-gründling

LC

V

10 000

homoki küllő

Gobio Kessleri

Kessler’s gudgeon

Sandressling

LC

FV

100 000

felpillantó küllő

Gobio uranoscopus 

Danube gudgeon

Steingressling

LC

FV

100 000

 

szivárványos ökle

Rhodeus sericeus

Bitterling

Bitterling

LC

V

5 000

réti csík

Misgurnus fossilis

Wheatherfish

Schlammpeitzger

LC

V

10 000

vágó csík

Cobitis taenia

Spined loach

Steinbeißter

LC

V

10 000

 

törpecsík (kőfúró csík)

Sabanejewia aurata

Goldside loach

Gold-steinbeißer

LC

V

10 000

 

kövicsík

Barbatula barbatula

Stone loach

Bartgrundel

LC

V

10 000

 

lápi póc

Umbra krameri

Mudminnow

Hundfisch

VU

FV

250 000

pénzes pér

Thymallus thymallus

Grayling

Äsche

LC

V

5 000

 

dunai galóca

Hucho hucho

Danube salmon

Huchen

EN

FV

100 000

botos kölönte

Cottus gobio

Miller’s thunmb

Groppe

LC

V

50 000

cifra kölönte

Cottus poecilopus

Alpine bullhead

Buntflossen-Koppe

LC

V

5 000

széles durbincs

Gymnocephalus baloni

Balon’s ruffe

Balon-Barsch

LC

V

5 000

 

selymes durbincs

Gymnocephalus schraetser

Stripped ruffe

Schrätzer

LC

V

50 000

 

magyar bucó

Zingel zingel

Zingel

Zingel

LC

FV

100 000

 

német bucó

Zingel streber

Streber

Streber

LC

FV

100 000

 

 

1:Jövevény fajok (adventív fajok). Adott területtel nem érintkező areákból: szándékosan betelepített, akaratlanul behurcolt.

2:Invazív fajok: azok a gyorsan terjedő, nem őshonos fajok, amelyek nagy része szándé- kos betelepítés eredménye (pl. ellenállóbb, gyorsabban növő fák, haszonnövények, dísz- vagy haszonállatok stb.), de jelentős mennyiségű idegen faj érkezik véletlenszerűen (pl. konténerekben, hajókra tapadva) illetve megtelepedhetnek kertekből, akváriumból való kiengedés vagy kiszabadulás útján is.

3:Státusz: Természetvédelmi státusz (13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

4:IUCN: Természetvédelmi Világszövetség (World Conservation Union vagy International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) a természeti értékek megőrzésére létrehozott nemzetközi szervezet.

IUCN kategóriák:

EX (Extinct) – Kihalt

EW (Extinct in the Wild) – Vadon kihalt

CR (Critically Endangered) – Súlyosan veszélyeztetett

EN (Endangered) – Veszélyeztetett

VU (Vulnerable) – Sebezhető

NT (Near Threatened) – Mérsékelten fenyegetett

LC (Least Concern) – Nem fenyegetett

DD (Data Deficient) – Adathiányos

NE (Not Evuluated) – Felméretlen

 

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés