Egységes Horgászrend 2019

Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ)

EGYSÉGES HORGÁSZREND    

2019.

 

Érvényes a HECSMSZ kezelésében lévő, alábbi nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken. Az Egységes horgászrend a HECSMSZ által kiadott területi horgász engedélyek kötelező melléklete.

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Tisza és csatornák

06-003

Atkai-holtág

06-031

Körtvélyesi-holtág

06-008

Maros-folyó

06-004

Maty-éri víztározó

06-032

Akolszögi-holtág

06-009

Hármas-Körös-folyó

06-005

Gyálaréti-holtág

06-007

Algyői-főcsatorna

06-024

A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint más kapcsolódó jogszabályokban foglaltakon túl, a vízterületen és partján az alábbiak betartása kötelező.

A területi horgász engedély csak az adott évre kiállított állami horgászjeggyel, fogási naplóval és Magyar Horgászkártyával rendelkező tagok részére állítható ki. A turista területi engedélyt turista állami horgászjegyes horgászok válthatnak állami jegyük érvényességi idejében. A területi jegyek személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletként kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel, a benne foglaltak szerint jogosítanak horgászatra. Az éves jegyek az állami horgászjegy érvényességi idejéig, a napi jegyek a rajtuk feltüntetett nap(ok)ra érvényesek. 

1. Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések

1.1. Tilos horgászni:

 • az adott napra megengedett és megtartott összes halmennyiség (8 kg vagy 15 kg) után,
 • versenyek, telepítések miatt, illetve egyéb okokból, elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején és helyén, esetenként táblákkal megjelölt helyeken,
 • szemetes helyen, továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemtelt volna.

1.2. Tilos továbbá:

 • a 15 cm-nél kisebb dévér-, lapos, bagoly keszeget és sügért megtartani, azokkal csalizni,
 • a távirányítású etetőcsónakot használni, a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni (kivéve a külön jelölt bojlis horgászhelyek),
 • november 02. és március 14. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében a halfogási tevékenységhez szonárt használni,
 • a felszerelést, csalizott horgot (csónakkal, távirányítású hajóval, úszva, gumiruhában) behordani,
 • a bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, a felügyelet másra bízni,
 • a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni,
 • a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,
 • felázott földutakra (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani,
 • a természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani!

 

1.3. Egyéb általános szabályok:

 • A naponta megtartható összes halmennyiség 15 kg, kedvezményezett jegy esetében 8 kg. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, illetve kedvezményezettek esetén 8 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie.
 • Az éves területi jegy hatályát veszti, így további horgászatra nem jogosít, amennyiben a horgász megtartotta a területi jegyben meghatározott darabszám-korlátozás alá eső halfajok és amur darabszámát. Ebben az esetben új területi jegy váltható.
 • Egy vízterületen, egy napon csak egy területi jegy használható.
 • Gyermekjeggyel a HECSMSZ vízterületein egy úszós készséggel szabad horgászni, ott keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg naponta. A tagegyesületek vizein és más vízterületeken a jegyet kiállító vízkezelő szerv helyi horgászrendje az irányadó. Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.
 • Kedvezményes jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal (egy csalival, műcsalival) szerelt készséggel, darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg, évente darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból összesen 30 darab, ebből fajonként maximum 15 darab tartható meg. Kedvezményes jegy váltására jogosult 3 éves kortól minden állami horgász jeggyel rendelkező horgász.
 • Ifjúsági és Gyermek Kedvezményes jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal (egy csalival, műcsalival) szerelt készséggel darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg, évente darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból összesen 15 darab, ebből fajonként maximum 5 darab tartható meg. Ifjúsági és gyermek kedvezményes jegy a 18. életév betöltésének évében váltható utoljára. 14 év alatti horgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.
 • Napijegy (Folyók, Atka, Maty-ér, Körtvélyes, Akolszög, Algyői csat., Lisztes, Sárgás-Görbe) érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdetét és végét a váltás helyén a napijegyre fel kell tüntetni, kivéve azokat a vízterületeket, ahol éjszakai horgászati tilalom van, ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes. Napijeggyel 24 óránként az egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a HECSMSZ vízterületein csak turista napijegyet válthat, annak birtokában egy készséggel horgászhat és naponta darabszám-korlátozás alá eső halat vagy amurt 1 darabot és keszegfélét és ezüstkárászt összesen 3 kg-ot tarthat meg.
 • Kötelező felszerelési tárgy egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg, legalább 1 méteres mérőszalag és egy szemetes zsák.
 • A fogási napló vezetése: A megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső hal és amur mért súlyát kifogását követően azonnal, még a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. Az így regisztrált ponty, amur és más darabszám-korlátozással védett faj súlyát a naplóbejegyzéssel egy időben, az éves területi jegy táblázatába is kötelező beírni. Ha a jegyen található külön ponty rovat, úgy a ponty csak oda, míg a többi darabszám-korlátozással védett faj és amur bármely rovatba bejegyezhető. A bejegyzés csak maradandó tintával, hagyományos golyóstollal történhet.
 • Állatvédelem: Tilos vágóhorgot használni, azt a horgászhelyen (csónakban) tartani, a békéshalakat pányvázni, felbilincselni, azok élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott. A darabszám-korlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni. A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe.
 • Horgászhely kivilágítása biztonsági okokból naplemente után a közvilágítással nem rendelkező partszakaszon kötelező. (a világító patron használata önmagában nem elegendő). Pergetés során a fejlámpa használata kötelező.
 • Csónak vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeleteinek betartásával lehet. Robbanómotorral meghajtott vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható.
 • A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.
 • Az árvízvédelmi töltésen járművel csak az ATIVIZIG-től külön megváltott „Töltésközlekedési hozzájárulással” lehet közlekedni


2. ATKAI-HOLTÁG (Víztérkód: 06 - 031) horgászrendje

 2.1. Megengedett a horgászat:

 • január 01-től – február 28-ig             06 órától – 20 óráig,
 • március 01-től – október 31-ig             00 órától – 24 óráig,
 • november 01-től – december 31-ig 06 órától – 20 óráig.

2.2. Tilos horgászni:

 • a fentiekben megállapított időpontokon túl,
 • a védett, kíméleti területen: a holtág északi végén, a Kis-Tisza-szigetre vezető hídtól, valamint a Sándorfalva 0222. hrsz-ú csatorna torkolatától keletre lévő holtág részen partról és csónakból is,
 • a bojlis partszakasz jelölt helyei előtt csónakból,
 • a Kis-Tisza dűlőúttal nem rendelkező északi partján, valamint a zárógátjairól,

2.3. Egyéb előírások:

 • Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 2 db-ot, éves jeggyel 50 db-ot, ebből fajonként 30 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot tarthat meg.
 • Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal, a legkíméletesebben vissza kell engedni.
 • Január 1-től február 28-ig, valamint november 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni és csónakot használni is tilos.
 • Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton, mólón sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).
 • A vízterületen halat tisztítani tilos!
 • Pontymatrac használata kötelező.
 • Fajlagos tilalmi idő a holtágon pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
 • Bojlizás céljára jelölt horgászhelyek kerülnek kialakításra a Kis-Tisza-szigetének III. Kikötő és a Védett terület közötti partszakaszán. A jelölt helyeken csak előzetes bejelentkezés és helyfoglalás esetén, előre megváltott napijeggyel és hozzá csatolt horgászrenddel, fogási lappal lehet horgászni. A jelölt helyeken bojlizó horgászat közben a horgász egy bójával megjelölheti etetett helyét, a felszerelését behordhatja, ugyanakkor minden megfogott pontyot és amurt köteles sértetlenül, a legnagyobb gondosság mellett visszaengedni a holtágba. A horgász az etetett helyét úgy köteles kialakítani, hogy a szomszéd helyen tartózkodó horgászt ne zavarja.
 • Móló csak névtáblával felszerelve, az éves regisztrációs díj befizetése mellett tartható a holtágon.
 • Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Csónakhasználati engedély kiváltása után lehet. Csónak csak a Csónakhasználati engedélyben szereplő kikötési helyen tárolható.

                                                               

3. MATY-ÉRi víztározó (Víztérkód: 06- 032) horgászrendje

3.1. Megengedett a horgászat: a tározó Szeged város felöli oldalán (horgászoldal) és a Bögék tározóval ellentétes oldalán, továbbá a pálya üzemeltetőjének külön hozzájárulásával az üzemház és a céltorony közötti partszakaszon,

 • január 01-től – február 28-ig             06 órától – 20 óráig,
 • március 01-től – október 31-ig          00 órától – 24 óráig,
 • november 01-től – december 31-ig    06 órától – 20 óráig.

3.2.  Tilos horgászni:

 • a fentiekben megállapított időpontokon túl, továbbá a külön meghirdetett tilalmi időszakokban,
 • a tározó ún. evezős oldalán, északi és a déli zárógátján valamint a Bögék tározó felöli oldalán,
 • esetenként sportrendezvények alkalmából, haltelepítések után, esetleges víz leeresztés  és vízfeltöltések időszakában, egyéb okokból elrendelt részleges vagy teljes horgászati tilalom idején. A Bögékre ezek a tilalmak nem vonatkoznak.

3.3. Egyéb előírások:

 • Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 2 db-ot, éves jeggyel 50 db-ot, ebből fajonként 30 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot tarthat meg.
 • Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.
 • Fajlagos tilalmi idő a tározón pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
 • A vízterületen halat tisztítani tilos.
 • Pontymatrac használata kötelező.
 • Január 1-től február 28-ig, valamint november 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni tilos.
 • Tilos lékből horgászni, csónakot használni, egyéni horgászállást (stéget) létesíteni, horgászhelyet, etetett helyet megjelölni.
 • Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).


4. GYÁLARÉTI-HOLTÁG – Lisztes és Sárgás-Görbe  –  (Víztérkód: 06-007) horgászrendje

4.1. Tilalmak:

 • Csak a szabad bejárással biztosított területekről lehet horgászni.
 • A Lisztesen a Röszkei Horgászegyesület által sorszámmal ellátott horgászhelyekre a mólóra szóló szabályok vonatkoznak: azokat tilos lezárni, bárki használhatja, de a helyet kiváltó horgász a naplója hátuljában regisztrált helyen előnyt élvez, megérkezésekor számára a helyet haladéktalanul át kell adni.

4.2. Általános szabályok:

 • Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 2 db-ot, éves jeggyel 50 db-ot, közülük fajonként maximum 30 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot tarthat meg.
 • Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot, és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.
 • A vízterületen halat tisztítani tilos.
 • Csónakot vízre bocsátani csak a Lisztesen szabad. A csónak csak névtáblával ellátva a Csónakhasználati engedély kiváltása után, az abban szereplő kikötési helyen tárolható. Móló nem építhető.
 • A csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a Csónakhasználati engedély tartalmazza.

 

5. Tisza-folyó és mellékvizei – Csongrád-megye – horgászrendje

5.1. Érintett vízterületek:

 • Tisza-folyó Csongrád megyei szakasza és csatornák (Víztérkód: 06-003)
 • az országhatáron lévő 159,6 fkm-től a megye északi határán lévő 258 fkm-ig, (159,6- 164,1fkm között határvíz),
 • továbbá a KTV. HE Szövetségével együttműködésben a jelzett északi határtól felfelé a Tiszaugi hídig (266,5 fkm),
 • kivéve a Tápéi Téli-kikötő, Szegedi Medencés-kikötő, a Sasér területe, a Sulymos (Szarkás), a Saséri Tisza-szakasz jobb partja a 198-201,4 fkm között, a Labodári szakasz jobb partja a 227,8-230 fkm között és a jobb part Bordafoktól (227,8 fkm) északra 1000 m hosszan.
 • Csatornák: Vidraéri, Sártói, Ökröstói, Kopáncsi, Gyulói, Hódtói, Nagyszigeti, Szöllőshalmi, Keselyesi, Lúdvár-Pamukéri, Kis-Tiszai, Lúdvári-előcsatorna, Györpölösi, Porgányi-összekötő, Batidai, Kosdi, Bogdányéri, Szárazéri, Békéssámson-Apátfalvi, Király-hegyesi teljes hosszában, továbbá a Gencsháti 0-2000 fm közötti szakasza.
 • Maros-folyó (Víztérkód: 06-004)
 • a Tiszába való betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza: 0-49,5 fkm, (28,4-49,5 fkm között határvíz),
 • Hármas-Körös-folyó (Víztérkód: 06-005)
 • Csongrád megyei szakasza, a tiszai torkolattól Szelevény község keleti határán lévő gátőrházig (0-12 fkm),
 • és a KHESZ-szel együttműködve a jelzett határtól felfelé a 44. számú főút kunszentmártoni hídjáig (21 fkm),
 • kivéve az Iriszlói, a Malomzugi és a Brenazugi szentély jellegű holtágakat.
 • Körtvélyesi-holtág (Víztérkód: 06-008) LISHE együttműködéssel
 • kivéve a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig terjedő szakasza.
 • Akolszögi-holtág (Víztérkód: 06-009).
 • Algyői-főcsatorna (Víztérkód: 06-024)
 • kivéve az Irmai úti hídtól felfelé, nyugatra elterülő szakasz és a jobb parton, a Tisza töltésétől Tökösi szivattyúig terjedő 340 m-es, a bal parton a Tisza töltésétől az első jelzőtábláig terjedő 60 m-es szakasz horgászat elől elzárt üzemi területe.

5.2. Tilos horgászni:

 • a Tisza-folyó jobb part 227,8-230 fkm közötti szakaszon,
 • a Tisza-folyó jobb part 198-201,4 fkm közötti szakaszon (Saséri szakasz),
 • a Labodár, Sasér, Sulymos Tisza-holtágakon,
 • a Körtvélyesi-holtágon a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig,
 • az Iriszlói, Malomzugi és a Brenazugi Körös-holtágakon,
 • árhullám idején az elöntött hullámtérben és az árvízvédelmi töltésekről,
 • éjjel a Tisza és a Maros folyó határvízi szakaszán,
 • éjjel a Körtvélyesi holtágon:

május 02-től – augusztus 31-ig              22 órától – 05 óráig,

szeptember 01-től – április 30-ig           19 órától – 06 óráig.

5.3. Kijelölt vermelő helyek, ahol november 02. és március 14. között minden horgászati tevékenység tilos:

 • a Maros-folyón a torkolattól felfelé 500 méter hosszan,
 • a Tisza-folyón a 198-199 fkm közötti szakasz,
 • a Tisza-folyón 254-258 fkm közötti szakasz.

 5.4. Kijelölt vermelő helyek, ahol november 02. és március 14. között csónakból horgászni tilos:

 • a Szegedi Belvárosi-híd és a Bertalan-híd között,
 • az algyői közúti és vasúti-híd között, valamint lefelé és felfelé 100-100 méter hosszan,
 • a Tisza-folyón a 246-247 fkm közötti szakasz.

5.5. Egyéb előírások:

 • Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 5 darabot, közülük fajonként 3 darabot, éves jeggyel 100 db-ot fajonként maximum 30 darabot, továbbá keszegfélékből és sügérből naponta 10 kg-ot tarthat meg.
 • Tilos harcsára horgászni és harcsát megtartani december 01. és február 28. (29.) között.
 • A holtágakon csónakot vízre bocsátani, csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, névtáblával ellátva lehet.
 • A természetvédelmi hatósági és kezelői előírások alapján az országos jelentőségű védett természeti területeken található vízterületeken és a velük közvetlenül érintkező partszakaszoktól a védett területek határáig az alábbiak betartása is kötelező:
  • Tilos a vízinövényzet és a sulyom irtása, a tűzgyújtás, a sátorozás, a partifecskék, gyurgyalagok és egyéb védett állatok élettevékenységének zavarása!
  • Tilos a védett területeken helyszínen maradó mesterséges tárgyat elhelyezni az illetékes hatóság engedélye nélkül!
  • Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőséget.
  • A Maros és Körös-folyón tilos megtartani: a compót, a gardát, az aranykárászt és a kősüllőt!


 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A HECSMSZ Egységes Horgászrendjének megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. Az Egységes Horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre és a következő öt évre is kizárják magukat a HECSMSZ vizein való horgászatból.

A HECSMSZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján (www.horgaszcsmszov.hu) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.

A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – a horgászrend aláírásával - kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön.

 

Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitálisméretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely weblapján folyamatosan megjelentet.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát!

Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!

 

Érvényes 2019. január 01-től.

 

HECSMSZ

 

 

MOHOSZ tagszervezete
 
Magyar Országos Horgász Szövetség

Magyar Horgász  

 
MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

 

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

SZÁK állami jegy forgalmazás

  

 

Maty-ér

 Atka holtág

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:

  
© 2017. Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés