Egységes Horgászrend

Egységes Horgászrend 2018

 

A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint más kapcsolódó jogszabályokban foglaltakon túl, a vízterületen és partján az alábbiak betartása kötelező.
A területi horgász engedély csak a rajta feltüntetett évre kiállított állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező részére állítható ki, kivéve a turista állami horgászjegyes horgászokat. Személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a területi jegy mellékletéül kiadott, az
engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel a benne foglaltak szerint, az állami horgászjegy érvényességi idejéig jogosít horgászatra.

 

1. Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések

 

1.1. Tilos horgászni:

- az adott napra megengedett és megtartott összes halmenynyiség után, vagy arra a halfajcsoportra, amely esetében a mennyiségi korlátozást a horgász elérte, vagy meghaladta,
- esetenként versenyek vagy telepítés miatt, illetve egyéb okokból,elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején,
- a táblákkal megjelölt területeken,
- szemetes helyen, továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemtelt volna.


1.2. Tilos továbbá:

- a 15 cm-nél kisebb dévér-, lapos, bagoly keszeget és sügért megtartani, azokkal csalizni,
- a békéshalakat felbilincselni, vágóhorogot használni, azt a csónakban (horgászhelyen) tartani,
- a távirányítású etetőcsónakot használni, a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni (kivéve a külön jelölt bojlis horgászhelyek),
- november 02. és március 14. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében a halfogási tevékenységhez szonárt használni,
- a felszerelést, csalizott horgot (csónakkal, távirányítású hajóval, úszva, gumiruhában) behordani,
- a bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, a felügyelet másra bízni,
- a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni,
- a vízterületen halat tisztítani,
- a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,
- felázott földutakra (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani,
- a természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani!


1.3. Egyéb általános szabályok:

- A naponta megtartható összes halmennyiség 15 kg, kedvezményezett horgász esetében 8 kg. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, illetve kedvezményezettek esetén 8 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie.
- Az éves területi jegy hatályát veszti, így további horgászatra nem jogosít amennyiben a horgász megtartotta a területi jegyben meghatározott ponty, vagy más darabszám-korlátozással védett halfaj és amur darabszámát. Új területi jegy csak a HECSMSZ irodájában (6721 Szeged, Bocskai u. 2.), vagy a halőröknél váltható.
- Gyermekjeggyel a HECSMSZ vízterületein egy úszós készséggel szabad horgászni, ott keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg naponta. A tagegyesületek vizein és más vízterületeken a jegyet kiállító vízkezelő szerv helyi horgászrendje az irányadó. Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.
- Kedvezményes jeggyel rendelkező horgász a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal szerelt készséggel, darabszám-korlátozással védett halakból vagy amurból napi 1 darabot, keszegfélékből és ezüstkárászból naponta 3 kg-ot, évente darabszám-korlátozással védett halakból és amurból 50 darabot, ebből 15 db pontyot tarthat meg.
- Kedvezményes jegy váltására jogosult 3 éves kortól minden állami horgász jeggyel rendelkező horgász, de 14 év alatti horgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.
- Egy vízterületen, egy napon csak egy területi jegy használható.
- Napijegy érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdetét és végét a váltás helyén a napijegyre fel kell tüntetni, kivéve azokat a vízterületeket, ahol éjszakai horgászati tilalom van, ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes.
- Egy napijeggyel egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
- Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a HECSMSZ vízterületein csak napijegyet válthat, annak birtokában egy készséggel horgászhat és naponta 1 db darabszám-korlátozással védett halat vagy amurt és 3 kg keszegfélét vagy ezüstkárászt tarthat meg.
- Kötelező felszerelési tárgy egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg és legalább 1 méteres mérőszalag.
- A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak és amur mért súlyát kifogásukat követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. A naplóba bejegyzett ponty, amur és más darabszám-korlátozással védett faj súlyát azzal egy időben az éves területi jegy táblázatába is kötelező beírni. Ha a jegyen található külön ponty rovat, úgy a ponty csak oda, míg a többi darabszám-korlátozással védett faj és amur bármely rovatba bejegyezhető.
- A bejegyzés csak maradandó tintával, hagyományos golyóstollal történhet.
- Állatvédelmi okok miatt a darabszám-korlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. Szájbilincsen csak ragadozó halak tarthatók.
- A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni. A megtartott halakat a horgász köteles a horgászhelyén a vízben tartani. Békés halak élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott.
- A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe.
- Naplemente után biztonsági okokból a közvilágítással megnem világított horgászhelyet kötelező jól láthatóan kivilágítani (a kapásjelzőn, úszón elhelyezett világító patron, önmagában nem elegendő). Pergetés során a fejlámpa használata kötelező.
- Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a
Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeleteinek betartásával lehet.
- Robbanómotorral meghajtott vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható.
- A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.
- Az árvízvédelmi töltésen járművel csak az ATIVIZIG-től külön megváltott „Töltésközlekedési hozzájárulással” lehet közlekedni.

 

2. ATKAI-HOLTÁG (Víztérkód: 06 - 031) horgászrendje


2.1. Megengedett a horgászat:

- január 01-től – február 28-ig 06 órától – 20 óráig,
- március 01-től – október 31-ig 00 órától – 24 óráig,
- november 01-től – december 31-ig 06 órától – 20 óráig.


2.2. Tilos horgászni:

- a fentiekben megállapított időpontokon túl,
- a védett, kíméleti területen: a holtág északi végén, a KisTisza-szigetre vezető hídtól, valamint a Sándorfalva 0222. hrsz-ú csatorna torkolatától keletre lévő holtág részen partról és csónakból is,
- a bojlis partszakasz jelölt helyei előtt csónakból,
- a Kis-Tisza dűlőúttal nem rendelkező északi partján, valamint a zárógátjairól,
- az adott napra megengedett 2 db, kedvezményezettek esetén 1 db darabszám-korlátozással védett hal és amur megtartása után.


2.3. Egyéb előírások:

- Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 2 db-ot, éves jeggyel 50 db-ot, ebből 30 db pontyot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból naponta 3 kg-ot tarthat meg.
- Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal, a legkíméletesebben vissza kell engedni.
- Január 1-től február 28-ig, valamint november 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni és csónakot használni is tilos.
- Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton, mólón sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).
- Pontymatrac használata kötelező.
- Fajlagos tilalmi idő a holtágon pontyra nincs, más halfajokra, a
jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
- Bojlizás céljára jelölt horgászhelyek kerülnek kialakításra a Kis-Tisza-szigetének III. Kikötő és a Védett terület közötti partszakaszán. A jelölt helyeken csak előzetes bejelentkezés és helyfoglalás esetén, előre megváltott napijeggyel és hozzá csatolt horgászrenddel, fogási lappal lehet horgászni. A jelölt helyeken bojlizó horgászat közben a horgász egy bójával megjelölheti etetett helyét, a felszerelését behordhatja, ugyanakkor minden megfogott pontyot és amurt köteles sértetlenül, a legnagyobb gondosság mellett visszaengedni a holtágba. A horgász az etetett helyét úgy köteles kialakítani, hogy a szomszéd helyen tartózkodó horgászt ne zavarja.
- Móló csak névtáblával felszerelve, az éves regisztrációs díj befizetése mellett tartható a holtágon.
- Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Csónak- használati engedély kiváltása után lehet. Csónak csak a Csónakhasználati engedélyben szereplő kikötési helyen tárolható.

 

3. MATY-ÉRi víztározó (Víztérkód: 06- 032) horgászrendje


3.1. Megengedett a horgászat:

A tározó Szeged város felöli oldalán (horgászoldal) és a Bögék tározóval ellentétes oldalán, továbbá a pálya üzemeltetőjének külön hozzájárulásával az üzemház és a céltorony közötti partszakaszon,

- január 01-től – február 28-ig 06 órától – 20 óráig,
- március 01-től – október 31-ig 00 órától – 24 óráig,
- november 01-től – december 31-ig 06 órától – 20 óráig.


3.2. Tilos horgászni:

- a fentiekben megállapított időpontokon túl, továbbá a külön meghirdetett tilalmi időszakokban, - a tározó ún. evezős oldalán, északi és a déli zárógátján valamint a Bögék tározó felöli oldalán,
- az adott napra megengedett 2 db, kedvezményezettek esetén 1 db darabszám-korlátozással védett hal vagy amur megtartása után,
- esetenként sportrendezvények alkalmából, haltelepítések után, esetleges víz leeresztés és vízfeltöltések időszakában, egyéb okokból elrendelt részleges vagy teljes horgászati tilalom idején. A Bögékre ezek a tilalmak nem vonatkoznak.


3.3. Egyéb előírások:

- Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 2 db-ot, éves jeggyel 50 db-ot, ebből 30 db pontyot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból naponta 3 kg-ot tarthat meg.
- Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.
- Fajlagos tilalmi idő a tározón pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
- Pontymatrac használata kötelező.
- Január 1-től február 28-ig, valamint november 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni tilos.
- Tilos lékből horgászni, csónakot használni, egyéni horgászállást (stéget) létesíteni, horgászhelyet, etetett helyet megjelölni.
- Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).


4. Tisza-folyó és mellékvizei – Csongrád-megye - horgászrendje


4.1. Érintett vízterületek:


Tisza-folyó Csongrád megyei szakasza és csatornák (Víztérkód: 06-003)

- az országhatáron lévő 159,6 fkm-től a megye északi határán lévő 258 fkm-ig, (159,6- 164,1fkm között határvíz),
- továbbá a KTV. HE Szövetségével együttműködésben a jelzett északi határtól felfelé a Tiszaugi hídig (266,5 fkm),
- kivéve a Tápéi Téli-kikötő, Szegedi Medencés-kikötő, a Sasér területe, a Sulymos (Szarkás), a Saséri Tisza-szakasz jobb partja a 198-201,4 fkm között, a Labodári szakasz jobb partja a 227,8-230 fkm között és a jobb part Bordafoktól (227,8 fkm) északra 1000 m hosszan.
- Csatornák: Vidraéri, Sártói, Ökröstói, Kopáncsi, Gyulói, Hódtói, Nagyszigeti, Szöllőshalmi, Keselyesi, LúdvárPamukéri, Kis-Tiszai, Lúdvári-előcsatorna, Györpölösi, Porgányi-összekötő, Batidai, Kosdi, Bogdányéri, Szárazéri, Békéssámson-Apátfalvi, Király-hegyesi teljes hosszában, továbbá a Gencsháti 0-2000 fm közötti szakasza.

Maros-folyó (Víztérkód: 06-004)

- a Tiszába való betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza: 0-49,5 fkm, (28,4-49,5 fkm között határvíz),

Hármas-Körös-folyó (Víztérkód: 06-005)


- Csongrád megyei szakasza, a tiszai torkolattól Szelevény község keleti határán lévő gátőrházig (0-12 fkm),
- továbbá a KHESZ-szel együttműködésben a jelzett határtól felfelé a Kunszentmártoni közúti hídig (21 fkm),
- kivéve az Iriszlói, a Malomzugi és a Brenazugi szentély jellegű holtágakat.

Körtvélyesi-holtág (Víztérkód: 06-008) LISHE együttműködéssel

- kivéve a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig terjedő szakasza.

Akolszögi-holtág (Víztérkód: 06-009)

Algyői-főcsatorna (Víztérkód: 06-024)

- kivéve az Irmai úti hídtól felfelé, nyugatra elterülő szakasz és a jobb parton, a Tisza töltésétől Tökösi szivattyúig terjedő 340 m-es, a bal parton a Tisza töltésétől az első jelzőtábláig terjedő 60 m-es szakasz horgászat elől elzárt üzemi területe.


4.2. Tilos horgászni:

- a Tisza-folyó jobb part 227,8-230 fkm közötti szakaszon,
- a Tisza-folyó jobb part 198-201,4 fkm közötti szakaszon (Saséri szakasz),
- a Labodár, Sasér, Sulymos Tisza-holtágakon,
- a Körtvélyesi-holtágon a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig,
- az Iriszlói, Malomzugi és a Brenazugi Körös-holtágakon,
- árvíz idején az elöntött hullámtérben és az árvízvédelmi töltésekről,
- éjjel a Tisza és a Maros folyó határvízi szakaszán,
- éjjel a Körtvélyesi holtágon:
május 02-től – augusztus 31-ig 22 órától – 05 óráig,
szeptember 01-től – április 30-ig19 órától – 06 óráig.


4.3. Kijelölt vermelő helyek, ahol november 02. és március 14. között minden horgászati tevékenység tilos:

- a Maros-folyón a torkolattól felfelé 500 méter hosszan,
- a Tisza-folyón a 198-199 fkm közötti szakasz,
- a Tisza-folyón 254-258 fkm közötti szakasz.


4.4. Kijelölt vermelő helyek, ahol november 02. és március 14. között csónakból horgászni tilos:

- a Szegedi Belvárosi-híd és a Bertalan-híd között,
- az algyői közúti és vasúti-híd között, valamint lefelé és felfelé 100-100 méter hosszan,
- a Tisza-folyón a 246-247 fkm közötti szakasz.


4.5. Egyéb előírások:

- Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 5 darabot, közülük fajonként 3 darabot, éves jeggyel 100 db-ot, (Részleges természetes vizi jeggyel ebből 50 db pontyot) továbbá keszegfélékből és sügérből naponta 10 kg-ot tarthat meg.
- Tilos harcsára horgászni és harcsát megtartani a harcsa fajlagos tilalmi idejében, továbbá december 01. és február 28. (29.) között.
- A holtágakon csónakot vízre bocsátani, csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, névtáblával ellátva lehet.
- A természetvédelmi hatósági és kezelői előírások alapján az országos jelentőségű védett természeti területeken található vízterületeken és a velük közvetlenül érintkező partszakaszoktól a védett területek határáig az alábbiak betartása is kötelező:
- Tilos a vízinövényzet és a sulyom irtása, a tűzgyújtás, a sátorozás, a partifecskék, gyurgyalagok és egyéb védett állatok élettevékenységének zavarása!
- Tilos a védett területeken helyszínen maradó mesterséges tárgyat elhelyezni az illetékes hatóság engedélye nélkül!
- Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőséget.
- A Maros és Körös-folyón tilos megtartani: a compót, a gardát, az aranykárászt és a kősüllőt!

 

5. GYÁLARÉTI-HOLTÁG – Lisztes-Sárgás-Görbe – (Víztérkód: 06-007) horgászrendje


5.1. Tilalmak:

- Csak a szabad bejárással biztosított területekről lehet horgászni.
- A Röszkei egyesület által sorszámmal ellátott horgászhelyekre a mólóra szóló szabályok vonatkoznak:
- azokat tilos lezárni, bárki használhatja, de a helyet kiváltó horgász a naplója hátuljában regisztrált helyen előnyt élvez, megérkezésekor számára a helyet haladéktalanul át kell adni.


5.2. Általános szabályok:

- Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 2 db-ot, éves jeggyel 50 db-ot, ebből 30 db pontyot, továbbá keszegfélékből vagy ezüstkárászból naponta 3 kg-ot tarthat meg.
- Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot, és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.
- Csónakot vízre bocsátani csak a Lisztesen, névtáblával ellátva szabad. A csónak csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, az abban szereplő kikötési helyen tárolható. Móló nem építhető.
- A csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a Csónakhasználati engedély tartalmazza.

 


6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A HECSMSZ Egységes Horgászrendjének megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. Az Egységes Horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre és a következő öt évre is kizárják magukat a HECSMSZ vizein való horgászatból.
A HECSMSZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján (www.horgazscsmszov.hu) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.

A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli. A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – a horgászrend aláírásával - kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön.
Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitálisméretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely weblapján folyamatosan megjelentet.
Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát! Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!
Érvényes 2018. január 01-től.

 

MOHOSZ tagszervezete 

Magyar Országos Horgász Szövetség

 

 Magyar Horgász

 

Maty-ér

 Atka holtág

 

Szolunáris naptár

Országos Vízjelző Szolgálat

Országos

Meteorológiai Szolgálat

 Széchenyi Kártya elfogadóhely

SZÁK állami jegy forgalmazás

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:
  
© 2017. Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés