Folyók horgászrendje

Tisza és mellékvizei - Csongrád megye - 2016. évi horgászrend

Tisza folyó Csongrád megyei szakaszának és mellékvizeinek horgászrendje

 

Kivonat: Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ) egységes HORGÁSZREND 2017.

 

Érvényes a HECSMSZ kezelésében lévő, az alábbiakban részletezett, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken. E vízterületeken a HECSMSZ által kiadott területi horgász engedélyek kötelező melléklete.

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Tisza és csatornák

06-003

Atkai-holtág

06-031

Körtvélyesi-holtág

06-008

Maros-folyó

06-004

Maty-éri víztározó

06-032

Akolszögi-holtág

06-009

Hármas-Körös-folyó

06-005

Gyálaréti-holtág

06-007

Algyői-főcsatorna

06-024

 

A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint más kapcsolódó jogszabályokban foglaltakon túl, a vízterületen és partján az alábbiak betartása kötelező.

A területi horgász engedély csak a rajta feltüntetett évre kiállított állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező részére állítható ki, kivéve a turista állami horgászjegyes horgászokat. Személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletéül kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel a benne foglaltak szerint, az állami horgászjegy érvényességi idejéig jogosít horgászatra.

 

1. Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések

1.1. Tilos horgászni:

- a táblákkal megjelölt területeken,

- az adott napra megtartott összes halmennyiség után, vagy arra a halfajcsoportra, amely esetében a mennyiségi korlátozást a horgász elérte, vagy meghaladta,

- esetenként versenyek vagy telepítés miatt, illetve egyéb okokból, elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején,

- szemetes helyen, továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemtelt volna.

1.2. Tilos továbbá:

- november 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez.

- a meglévő horgászhelyet a partvonal megbontásával átalakítani, bővíteni,

- a természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani,

- a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni,

- a felszerelést, csalizott horgot (csónakkal, távirányítású hajóval, úszva, gumiruhában) behordani,

- a távirányítású etetőcsónak használata (kivéve a külön jelölt bojlis horgászhelyek),

- a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni,

- a vízterületen halat tisztítani,

- a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,

- a felázott földutakra, azok felszáradásáig (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani!

1.3. Egyéb általános szabályok:

- Gyermekjeggyel a HECSMSZ vízterületein és a Szövetség tagegyesületeinek vízterületin (a tagegyesületi szabályok szerint) szabad horgászni egy úszós készséggel. Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. Keszegfélékből és kárászból 3 kg-ot tarthat meg naponta.

- Kedvezményes jeggyel rendelkező horgász a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal szerelt készséggel, darabszám-korlátozással védett halakból vagy amurból napi 1 darabot, évente 50 darabot, ebből évente 15 db pontyot, továbbá naponta 3 kg keszegfélét és kárászt tarthat meg. E jegy típussal a naponta megtartható összes halmennyiség nem haladhatja meg a 8 kg-ot.

- Kedvezményes jegy váltására jogosult 3 éves kortól minden állami horgász jeggyel rendelkező horgász, de 14 év alatti horgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

- A napijegy érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdetét és végét a váltás helyén a napijegyre fel kell tüntetni, kivéve azokat a vízterületeket, ahol éjszakai horgászati tilalom van, ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes.

- Egy napijeggyel egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.

- Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a HECSMSZ vízterületein csak napijegyet válthat, annak birtokában egy készséggel horgászhat és naponta 1 db darabszám-korlátozással védett halat vagy amurt és 3 kg keszegfélét és kárászt tarthat meg.

- Kötelező felszerelési tárgy egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg és egy mérőszalag.

- A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak és amur mért súlyát kifogásukat követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. A naplóba bejegyzett ponty, amur és más darabszám-korlátozással védett faj súlyát azzal egy időben az éves területi jegy táblázatában is kötelező regisztrálni.

- A bejegyzés csak maradandó tintával, hagyományos golyóstollal történhet.

- Állatvédelmi okok miatt a méretkorlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. Szájbilincsen csak ragadozó halak tarthatók. Tilos a békéshalak felbilincselése és kipányvázása!

- A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni. A megtartott halakat a horgász köteles a horgászhelyén a vízben tartani. Békés halak élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott.

- A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe.

- Naplemente után biztonsági okokból a közvilágítással meg nem világított horgászhelyet kötelező jól láthatóan, folyamatos fehér fénnyel kivilágítani (a kapásjelzőn, úszón elhelyezett világító patron, vagy a fejlámpa önmagában nem elegendő).

- Csónakból és partról csak egymás zavarása nélkül szabad horgászni.

- Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeleteinek betartásával lehet.

- Robbanómotorral meghajtott vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható.

- A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.

- Az árvízvédelmi töltésen járművel csak az ATIVIZIG-től külön megváltott „Töltésközlekedési hozzájárulással” lehet közlekedni.

 

 

4. Tisza-folyó és mellékvizei – Csongrád-megye - horgászrendje

4.1. Érintett vízterületek:

 • Tisza-folyó Csongrád megyei szakasza és csatornák (Víztérkód: 06-003)
  • az országhatáron lévő 159,6 fkm-től a megye északi határán lévő 258 fkm-ig, (159,6- 164,1fkm között határvíz),
  • továbbá a KTV. HE Szövetségével együttműködésben a jelzett északi határtól felfelé a Tiszaugi hídig (266,5 fkm),
  • kivéve a Tápéi Téli-kikötő, Szegedi Medencés-kikötő, a Sasér területe, a Sulymos (Szarkás), a Saséri Tisza-szakasz jobb partja a 198-201,4 fkm között, a Labodári szakasz jobb partja a 227,8-230 fkm között és a jobb part Bordafoktól (227,8 fkm) északra 1000 m hosszan.
  • Csatornák: Vidraéri, Sártói, Ökröstói, Kopáncsi, Gyulói, Hódtói, Nagyszigeti, Szöllőshalmi, Keselyesi, Lúdvár-Pamukéri, Kis-Tiszai, Lúdvári-előcsatorna, Györpölösi, Porgányi-összekötő, Batidai, Kosdi, Bogdányéri, Szárazéri, Békéssámson-Apátfalvi, Király-hegyesi teljes hosszában, továbbá a Dongér-csatorna 0-15 fkm közötti szakasza és a Gencsháti 0-2000 fm közötti szakasza.
 • Maros-folyó (Víztérkód: 06-004)
  • a Tiszába való betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza: 0-49,5 fkm, (28,4-49,5 fkm között határvíz),
 • Hármas-Körös-folyó (Víztérkód: 06-005)
  • Csongrád megyei szakasza, a Tisza torkolattól Szelevény község keleti határán lévő gátőrházig (0-12 fkm),
  • továbbá a KHESZ-szel együttműködésben a jelzett határtól felfelé a Kunszentmártoni közúti hídig (21 fkm),
  • kivéve az Iriszlói, a Malomzugi és a Brenazugi szentély jellegű holtágakat.
 • Körtvélyesi-holtág (Víztérkód: 06-008) LISHE együttműködéssel
  • kivéve a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig terjedő szakasza.
 • Akolszögi-holtág (Víztérkód: 06-009).
 • Algyői-főcsatorna (Víztérkód: 06-024)
  • kivéve az Irmai úti hídtól felfelé, nyugatra elterülő szakasz és a jobb parton, a Tisza töltésétől Tökösi szivattyúig terjedő 340 m-es, a bal parton a Tisza töltésétől az első jelzőtábláig terjedő 60 m-es szakasz horgászat elől elzárt üzemi területe.

4.2. Tilos horgászni:

- a Tisza-folyó jobb part 227,8-230 fkm közötti szakaszon,

- a Tisza-folyó jobb part 198-201,4 fkm közötti szakaszon (Saséri szakasz),

- a Labodár, Sasér, Sulymos Tisza-holtágakon,

- a Körtvélyesi-holtágon a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig,

- az Iriszlói, Malomzugi és a Brenazugi Körös-holtágakon,

- árvíz idején az előntött hullámtérben és az árvízvédelmi töltésekről,

- éjjel a Tisza és a Maros folyó határvízi szakaszán,

- éjjel a Körtvélyesi holtágon:

május 1-től – augusztus 31-ig 22 órától – 05 óráig,

szeptember 1-től – április 30-ig 19 órától – 06 óráig.

- az adott napra engedélyezett és megtartott 15 kg hal után.

4.3. Kijelölt vermelő helyek, ahol november 1. és március 15. között minden horgászati tevékenység tilos:

- a Maros-folyó torkolattól felfelé 500 méter hosszan,

- a Tisza-folyón a 198-199 fkm közötti szakasz,

- a Tisza-folyón 254-258 fkm közötti szakasz.

4.4. Kijelölt vermelő helyek, ahol november 1. és március 15. között csónakból horgászni tilos:

- a Szegedi Belvárosi-híd és a Bertalan-híd között,

- az algyői közúti és vasúti-híd között, valamint lefelé és felfelé 100-100 méter hosszan,

- a Tisza-folyón a 246-247 fkm közötti szakasz.

4.5. Egyéb előírások:

- Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 5 darabot, közülük fajonként 3 darabot, évente 100 db-ot, továbbá keszegfélékből naponta 10 kg-ot tarthat meg.

- A naponta megtartható összes halmennyiség nem haladhatja meg a 15 kg-ot.

- Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, illetve 8 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie.

- Tilos megtartani a 15 cm-nél kisebb dévér, lapos, bagoly keszeget és sügért.

- Tilos november 1. és március 15. között harcsára horgászni, harcsát megtartani.

- November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.

- A holtágakon csónakot vízre bocsátani, csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, névtáblával ellátva lehet. Csónakból és partról csak egymás zavarása nélkül szabad horgászni.

- A természetvédelmi hatósági és kezelői előírások alapján az országos jelentőségű védett természeti területeken található vízterületeken és a velük közvetlenül érintkező partszakaszoktól a védett területek határáig az alábbiak betartása is kötelező:

 • Tilos a vízinövényzet és a sulyom irtása, a tűzgyújtás, a sátorozás, a partifecskék, gyurgyalagok és egyéb védett állatok élettevékenységének zavarása!
 • Tilos a védett területeken helyszínen maradó mesterséges tárgyat elhelyezni az illetékes hatóság engedélye nélkül!
 • Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőséget.
 • A Maros és Körös-folyón tilos megtartani: a compót, a gardát, az aranykárászt és a kősüllőt!

 

 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A HECSMSZ Egységes Horgászrendjének megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. Az Egységes Horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre és a következő öt évre is kizárják magukat a HECSMSZ vizein való horgászatból.

A HECSMSZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján www.horgazscsmszov.hu) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.

A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – a horgászrend aláírásával - kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön.

Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitálisméretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely weblapján folyamatosan megjelentet.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát!

Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!

Érvényes 2017. január 1-től.

HECSMSZ

 

MOHOSZ tagszervezete 

Magyar Országos Horgász Szövetség

 

 Magyar Horgász

 

Maty-ér

 Atka holtág

 

Szolunáris naptár

Országos Vízjelző Szolgálat

Országos

Meteorológiai Szolgálat

 Széchenyi Kártya elfogadóhely

SZÁK állami jegy forgalmazás

Szegedi Közlekedési Kft.

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:
© 2017. Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés