Lisztes, Sárgás, Görbe - 2016. évi horgászrendje

Gyálaréti-holtág (Lisztes, Sárgás, Görbe) horgászrendje

 

Kivonat: Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ) egységes HORGÁSZREND 2017.

 

Érvényes a HECSMSZ kezelésében lévő, az alábbiakban részletezett, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken. E vízterületeken a HECSMSZ által kiadott területi horgász engedélyek kötelező melléklete.

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Tisza és csatornák

06-003

Atkai-holtág

06-031

Körtvélyesi-holtág

06-008

Maros-folyó

06-004

Maty-éri víztározó

06-032

Akolszögi-holtág

06-009

Hármas-Körös-folyó

06-005

Gyálaréti-holtág

06-007

Algyői-főcsatorna

06-024

 

A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint más kapcsolódó jogszabályokban foglaltakon túl, a vízterületen és partján az alábbiak betartása kötelező.

A területi horgász engedély csak a rajta feltüntetett évre kiállított állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező részére állítható ki, kivéve a turista állami horgászjegyes horgászokat. Személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletéül kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel a benne foglaltak szerint, az állami horgászjegy érvényességi idejéig jogosít horgászatra.

 

1. Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések

1.1. Tilos horgászni:

- a táblákkal megjelölt területeken,

- az adott napra megtartott összes halmennyiség után, vagy arra a halfajcsoportra, amely esetében a mennyiségi korlátozást a horgász elérte, vagy meghaladta,

- esetenként versenyek vagy telepítés miatt, illetve egyéb okokból, elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején,

- szemetes helyen, továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemtelt volna.

1.2. Tilos továbbá:

- november 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez.

- a meglévő horgászhelyet a partvonal megbontásával átalakítani, bővíteni,

- a természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani,

- a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni,

- a felszerelést, csalizott horgot (csónakkal, távirányítású hajóval, úszva, gumiruhában) behordani,

- a távirányítású etetőcsónak használata (kivéve a külön jelölt bojlis horgászhelyek),

- a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni,

- a vízterületen halat tisztítani,

- a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,

- a felázott földutakra, azok felszáradásáig (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani!

1.3. Egyéb általános szabályok:

- Gyermekjeggyel a HECSMSZ vízterületein és a Szövetség tagegyesületeinek vízterületin (a tagegyesületi szabályok szerint) szabad horgászni egy úszós készséggel. Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. Keszegfélékből és kárászból 3 kg-ot tarthat meg naponta.

- Kedvezményes jeggyel rendelkező horgász a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal szerelt készséggel, darabszám-korlátozással védett halakból vagy amurból napi 1 darabot, évente 50 darabot, ebből évente 15 db pontyot, továbbá naponta 3 kg keszegfélét és kárászt tarthat meg. E jegy típussal a naponta megtartható összes halmennyiség nem haladhatja meg a 8 kg-ot.

- Kedvezményes jegy váltására jogosult 3 éves kortól minden állami horgász jeggyel rendelkező horgász, de 14 év alatti horgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

- A napijegy érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdetét és végét a váltás helyén a napijegyre fel kell tüntetni, kivéve azokat a vízterületeket, ahol éjszakai horgászati tilalom van, ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes.

- Egy napijeggyel egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.

- Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a HECSMSZ vízterületein csak napijegyet válthat, annak birtokában egy készséggel horgászhat és naponta 1 db darabszám-korlátozással védett halat vagy amurt és 3 kg keszegfélét és kárászt tarthat meg.

- Kötelező felszerelési tárgy egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg és egy mérőszalag.

- A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak és amur mért súlyát kifogásukat követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. A naplóba bejegyzett ponty, amur és más darabszám-korlátozással védett faj súlyát azzal egy időben az éves területi jegy táblázatában is kötelező regisztrálni.

- A bejegyzés csak maradandó tintával, hagyományos golyóstollal történhet.

- Állatvédelmi okok miatt a méretkorlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. Szájbilincsen csak ragadozó halak tarthatók. Tilos a békéshalak felbilincselése és kipányvázása!

- A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni. A megtartott halakat a horgász köteles a horgászhelyén a vízben tartani. Békés halak élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott.

- A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe.

- Naplemente után biztonsági okokból a közvilágítással meg nem világított horgászhelyet kötelező jól láthatóan, folyamatos fehér fénnyel kivilágítani (a kapásjelzőn, úszón elhelyezett világító patron, vagy a fejlámpa önmagában nem elegendő).

- Csónakból és partról csak egymás zavarása nélkül szabad horgászni.

- Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeleteinek betartásával lehet.

- Robbanómotorral meghajtott vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható.

- A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.

- Az árvízvédelmi töltésen járművel csak az ATIVIZIG-től külön megváltott „Töltésközlekedési hozzájárulással” lehet közlekedni.

 

 

 

5. GYÁLARÉTI-HOLTÁG – Lisztes-Sárgás-Görbe – (Víztérkód: 06-007) horgászrendje

5.1. Tilalmak:

- Csak a szabad bejárással biztosított területekről lehet horgászni.

- A Röszkei egyesület által sorszámmal ellátott horgászhelyekre a mólóra szóló szabályok vonatkoznak:

azokat tilos lezárni, bárki használhatja, de a helyet kiváltó horgász a naplója hátuljában regisztrált helyen előnyt élvez, megérkezésekor számára a helyet haladéktalanul át kell adni.

5.2. Általános szabályok:

- Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 3 db-ot, közülük fajonként 2 db-ot, hetente egy fajból 7 db-ot, évente összesen 100 db-ot tarthat meg, melyből 40 db lehet egy fajhoz tartozó.

- Keszegfélékből és kárászból felnőtt horgász 5 kg-ot tarthat meg naponta.

- Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot, az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.

- A süllő legkisebb megtartható mérete 35 cm.

- A megengedett éves halmennyiség megtartása után új engedély csak az első területi jegy váltásának helyén, vagy a HECSMSZ irodájában (6721 Szeged, Bocskai u. 2.) és a halőröknél váltható.

- Csónakot vízre bocsátani csak a Lisztesen, névtáblával ellátva szabad. A csónak csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, az abban szereplő kikötési helyen tárolható. Móló nem építhető.

- A csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a Csónakhasználati engedély tartalmazza.

 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A HECSMSZ Egységes Horgászrendjének megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. Az Egységes Horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre és a következő öt évre is kizárják magukat a HECSMSZ vizein való horgászatból.

A HECSMSZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján www.horgazscsmszov.hu) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.

A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – a horgászrend aláírásával - kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön.

 

Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitálisméretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely weblapján folyamatosan megjelentet.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát!

Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!

Érvényes 2017. január 1-től.

HECSMSZ

 

MOHOSZ tagszervezete 

Magyar Országos Horgász Szövetség

 

 Magyar Horgász

 

Maty-ér

 Atka holtág

 

Szolunáris naptár

Országos Vízjelző Szolgálat

Országos

Meteorológiai Szolgálat

 Széchenyi Kártya elfogadóhely

SZÁK állami jegy forgalmazás

Szegedi Közlekedési Kft.

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:
© 2017. Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés