Megyei horgászvizek

Makói Téglagyári tavak

Területe: 6,8 ha Térkép

Jellege: Téglagyári Bányató

Megközelíthető: A tavak Makótól észak-keleti irányban a rákosi és királyhegyesi út között, lakott terület szomszédságában helyezkednek el. A tavak partja igen tagolt, náddal szegett, az állandó összeköttetés miatt egy víztérnek tekinthetők.

Agyagbányászat során létrejött, 6,8 hektáros vízterület, mely eredetileg négy tóból állt. Az 1-es, 2-es és a "nevelő" közti gátakat az utóbbi évek magas vízállása elöntötte, több helyen mélyen elmosta így a halak szabadon járhatnak, a negyedik vízterület pedig egy átvágáson keresztül csatlakozik az 1-es tóhoz, ez a "Dögös"-tó, melyet sporthorgászatra tartunk fenn, innen csak az idegenhonos  halfajokat lehet elvinni (ezüstkárász).

Fogható halak: ponty, amur, csuka, süllő, kárász, bodorka, naphal. Ritkán egy-egy harcsa. Pontyból 12 kg-os, amurból 16 kg-os, süllőből 4 kg-os, csukából 10kg-os, harcsából 15 kg-os volt az utóbbi években kifogott legnagyobb hal. Régebben 20-45 kg közötti harcsákat is fogtak. A terület évtizedek óta telepített víz. Törpeharcsa nincs. A csukák gyorsan nőnek 3-10 kg az átlag, de kevesen vannak. Süllőből több van, de kisebbek 0,5-4 kg közti példányokat fognak. A pontyok között a legszebbek a Marosból származó nyurgák ezek vadak, erősek. Nagyon szép a bodorka állomány, sok a 10-20 dkg-os halacska, gyakran találkozhatunk egy-egy 40-60 dkg-os egyeddel is. A telepítések rendszeresek, tavasszal és ősszel is többször igyekszünk kihelyezni pontyot, ragadozó ivadékot. Az utóbbi évek jól sikerült ívásainak köszönhetően sok 1-2 nyaras ponty is úszkál tavainkban. Rendszeresek a horgászversenyek, melyeket a sporthorgászatra fenntartott "Dögös"-tavon rendezünk. Ezek pontyos, kárászos versenyek. Ezt a vizet külön is telepítettük az elmúlt három évben kétnyaras pontyokkal.

Bányató! Átlagos vízmélysége 4m. Medrében gátak, gödrök találhatók. Ezek ismerete nagyban befolyásolja az eredményességet. Az 1-es tó Dny-i fele még kézzel bányászott, itt a vízmélység 1-2m,az aljzat kemény agyag. Tavasszal szívesen tartózkodik a hal ezen a részen. A mély területek iszaposabbak, sok a szúnyoglárva. Felmelegedő időben a mély részeket elhagyják a halak és a sekély területeken, a gátak tetején és a part menti nádasok mellet tartózkodnak. Gyors felmelegedések és kánikula idején jellemző a vízközt tartózkodó hal. Ősszel az első hidegek után az összeálló halcsapat a mély részekre húzódik és onnan befagyásig fogható.

A tó megközelíthető Makót Tótkomlós felé elhagyva. Az M43-as elkerülő útjának kereszteződése után kb. 500 m-re, az első betonozott mellékúton jobbra kell kanyarodni, majd 300 méter megtétele után balra kell kanyarodni az erdősáv mellett. Innen egy gyalogos és két autós lejáró is a tópartra vezet, amely az útról látható is. Száraz időben a tóparton kijelölt helyeken lehet parkolni, esős időben a betonúton.

Jegyváltás az egyesület irodájában: első félévben kedden és pénteken 15-17 óráig, második félévben pénteken 15-17-ig. Cím: 6900 Makó, Tömörkény u.1.

 

HO R G Á S Z R E N D

 

A Makói Horgászegyesület kezelésében lévő vízterületre

Vastag betűvel a 2016. január 16-i módosítások.

Az egyesület kezelésében egy vízterület van: a Makói Téglagyári tó.
Az egyesület a vízterületére felnőtt és ifjúsági éves területi engedélyt, felnőtt és ifjúsági napi jegyet, valamint a „Dögös” tóra felnőtt és ifjúsági éves sportjegyet ad ki. Az éves területi engedélyek és napijegyek árát a közgyűlés határozza meg.
Az éves területi engedélyben szereplő halmennyiség kifogása után váltható második éves területi engedély az elsővel megegyező áron és halmennyiségre.
Az egyesület a Téglagyári tóra elfogadja az un. megyei gyermek horgászjegyet. A gyermekhorgász egy „lógatós” készséggel horgászhat és naponta 3 kg egyéb halat tarthat meg. Gyermekhorgász napi darabszám korlátozással védett őshonos halat és amurt nem tarthat meg.
A horgászatra az egyesület vízterületén a jogszabályi rendelkezések érvényesek az alábbi eltérésekkel:
Az ifjúsági engedéllyel rendelkező horgász 1 db horgászkészséggel horgászhat.
a./ Mennyiségi korlátozás:
Éves területi engedéllyel rendelkező felnőtt horgász naponta 4 db, ifjúsági horgász naponta 2 db napi darabszám korlátozással védett őshonos halat tarthat meg.
Ezen belül fajonként felnőtt horgász 2 db-ot, ifjúsági horgász 1 db-ot tarthat meg.
Az egyéb hal kategóriába tartozó halakból a felnőtt horgász naponta 5 kg-ot, az ifjúsági horgász naponta összesen 3 kg-ot tarthat meg.
Éves területi engedéllyel rendelkező felnőtt horgász évente 20 db, ifjúsági horgász évente 10 db napi darabszám korlátozással védett őshonos halat tarthat meg.
Napijeggyel rendelkező felnőtt horgász naponta 2 db napi darabszám korlátozással védett őshonos halat– fajra tekintet nélkül – és 3 kg egyéb halat tarthat meg.
Napijeggyel rendelkező ifjúsági horgász naponta 1 db napi darabszám korlátozással védett őshonos halat és 3 kg egyéb halat tarthat meg.
A napijegy érvényességi ideje a horgászat megkezdésétől számított 24 órára szól. A napijegy kiváltásakor a napijegyre rá kell írni a horgászat megkezdésének pontos időpontját.
A sporthorgász jeggyel rendelkező felnőtt és ifjúsági horgász napi darabszám korlátozással védett őshonos halat és amúrt nem tarthat meg, csak naponta 3 kg ezüstkárászt.
b./ Méretkorlátozás:
A Téglagyári tavon a csuka 50 cm-től, a süllő 45 cm-től tartható meg, a többi napi darabszám korlátozással védett őshonos halfajra a jogszabályban meghatározott méretkorlátozás van érvényben.
Az 5 kg-on felüli súlyú ponty, illetve 2017. február 1-től az 5 kg feletti amúr nem tartható meg, azt kifogás után vissza kell helyezni a tóba. Amúr 2015. és 2016. évben nem tartható meg.
c./ Tilalmi idők:
A Téglagyári tavon a jogszabályban meghatározott tilalmi idők érvényesek, kivéve a pontyot, amelyre a májusi ponty tilalom nem érvényes.
Tilalmi időt az egyesület vezetősége is elrendelhet a halak védelme érdekében, vagy más fontos okból (pl. telepítés, tisztasági nap, stb.).
A vezetőség által elrendelt és napokban meghatározott tilalmi idő a tilalom kezdeteként megjelölt nap 0 órától a befejező nap 24 órájáig tart.
Az órákban megjelölt tilalmi idő a megjelölés szerint alakul.
A napi horgászati idő a horgászrendben az évszaknak megfelelően meghatározott órától óráig tart, amelyet a horgászirodában és a vízparton levő táblára (WC) a vezetőség kifüggeszt. A vízparton horgászfelszereléssel tartózkodni csak a táblákon megjelölt időpontok között szabad.
A horgászati időpontok a következők:
január-február hónapokban:                                           07 h-tól  17 h-ig
március-április hónapokban:                                           05 h-tól  21 h-ig
május-augusztus hónapokban:                                       04 h-tól  24 h-ig
szeptember-október hónapokban:                                  05 h-tól  21 h-ig
november-december hónapokban:                                 07 h-tól  17 h-ig
A vezetőség esetenként időlegesen a fentiektől eltérő időpontra is adhat engedélyt a horgászatra, amelyet köteles a horgászirodában és a táblán közzétenni.
Május 01. napjától augusztus 31. napjáig péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszaka az éjszakai horgászat megengedett, a mindenkor érvényes szabályok betartásával.
Amennyiben az éjszakai horgászat során a fegyelem, illetve a horgászrend betartása nem lesz biztosított, a vezetőség az éjszakai horgászat lehetőségét megszünteti.
A horgászatra vonatkozó egyéb szabályok.
A II. számú tóból (Dögös) őshonos hal nem vihető el, nem tehető át a többi tóba.
A II. számú (Dögös) tó téglagyár felőli rövid oldala kíméleti terület, ott horgászni tilos.
Az egyesület vízterületén az etetőkosár használata és az etetés egész évben megengedett. Etetni csak friss, kereskedelmi forgalomban kapható etetőanyaggal szabad.
Minden horgász naponta maximum 2 kg etetőanyagot használhat fel a horgászat során, beleértve a szemes takarmánnyal történő etetést is.
Az etetőanyag beviteléhez etetőhajó használata tilos.
Sötétedés után a horgászhelyeket megfelelően ki kell világítani.
Horgászni csak a jogszabályok, a horgászrend, a társadalmi együttélési szabályok, a horgászetikai előírások betartásával, valamint a környezet kímélésével szabad.
Ittas állapotban horgászni, illetve a vízparton tartózkodni tilos.
Gépkocsival csak a kijelölt parkolóhelyekig szabad bemenni, a gépkocsit a parkolóhelyeken kell hagyni. A parkolás során a közlekedési utat szabadon kell hagyni, a közlekedés és a parkolás a horgászókat nem zavarhatja.
A vízparton szemetelni, vagy szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos.
A vízparton foglalt hely nincs, helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. A tavon csak partról szabad horgászni.
A megtartásra szánt napi darabszám korlátozással védett őshonos halat a kifogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba 0,5 kg pontossággal, ezt követően a halak kicserélése tilos. A méréshez digitális mérleget kell használni.
A horgászkészséget csak a beírás után szabad bedobni.
A napi darabszám korlátozással nem védett halakat a horgászat befejezése után – de még a vízparton – kell beírni.
A merítőszák, pontymatrac és sebfertőtlenítő használata  kötelező.
A tavon a villantózás és a pergetés egész évben tilos.
A tavon léket vágva horgászni szabad, a biztonsági előírások betartásával.
A telepítési tilalom utáni nyitást követően 1 hétig a 2, illetve az 1 napi darabszám korlátozással védett őshonos hal megfogása után a horgászatot abba kell hagyni, más halfajra sem szabad horgászni.
A Téglagyári tóra a nyitás napjára napijegy nem adható ki, csak a következő naptól lehet napijeggyel horgászni.
A vízparton kutyával tartózkodni szigorúan tilos.
Ha a horgász időlegesen eltávozik a horgászhelyéről, köteles a készségeket a vízből kivenni.
A Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29) VM rendelet előírásainak, valamint az országos és az egyesületi horgászrend betartása minden horgász részére kötelező, megszegésük hatósági és fegyelmi eljárást von maga után.
A halőrök által végzett ellenőrzésnek minden horgász köteles magát alávetni, a halőrök kérdéseire válaszolni, irataikat, csomagjaikat átadni, illetve megmutatni, összességében pedig köteles magatartásával az ellenőrzést elősegíteni.
Ezt a horgászrendet a Sporthorgászok Egyesülete Makó közgyűlése 2001. január 20. napján a 9/2001. (I.20.) Kgy. sz. határozatával fogadta el, majd a 2002. január 26. napján, a 2003. január 18. napján, a 2008. január 19. napján, a 2009. január 24. napján, a 2010. január 30. napján, a 2011. január 29. napján, a 2012. február 04. napján, a 2014. február 16. napján, a 2015. február 07. napján és a 2016. január 16. napján tartott közgyűléseken módosította.

 

M a k ó, 2016. január 16. napján

Vezetőség

Képek

 

MOHOSZ tagszervezete
 
Magyar Országos Horgász Szövetség

Magyar Horgász  

 
MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

 

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

SZÁK állami jegy forgalmazás

  

 

Maty-ér

 Atka holtág

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:

  
© 2017. Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés