Hírek

Egységes szerkezetben a HECSMSZ vizeinek horgászrendje

A Megyei Szövetség Intéző Bizottsága legutóbbi ülésén döntött a kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendjeinek megújításáról, a vízterületenkénti külön horgászrendek egységes szerkezetbe foglalásáról.

A  2017. évi HECSMSZ EGYSÉGES HORGÁSZREND 16 oldalas füzet formájában kerül a jegyet váltó horgászok kezébe.

A HECSMSZ EGYSÉGES HORGÁSZREND egyszerű, áttekinthető fejezetekbe foglalt szerkezete, és a borítólap belső oldalán (2.oldal) található tartalomjegyzék segíti az egyes vízterületi szabályok közötti eligazodást.

 

 

A HECSMSZ EGYSÉGES HORGÁSZREND a Szövetség vizeinek azok víztérjkódjainak felsorolásával kezdődik, amit az területi jegyek érvényességi feltételeinek ismertetése követ.

Az 1. fejezetben az általános, minden HECSMSZ vízre egyformán érvényes szabályok találhatók.  Ezeket az oldalakat feltétlenül el kell olvasni minden területi jegyet váltó horgásznak.

A 2-5. fejezetben az Atkai-holtágra vonatkozó speciális szabályok ismertetésével kezdődik az egyes vízterületekre vonatkozó eltérő rendelkezések felsorolása. Értelemszerűen az itt található vízterületi előírások az általános szabályokkal együtt alkotják az adott vízterület helyi horgászrendjét.

A 6. fejezetben olvasható záró rendelkezések szintén minden HECSMSZ kezelésében lévő vízterületre vonatkoznak.

A HECSMSZ EGYSÉGES HORGÁSZREND borítójának hátoldalán a jegyváltó aláírásának helyét találtjuk.  A jegyet váltó horgásztársnak aláírásával itt kell igazolnia, hogy elolvasta és a horgászrendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megvásárolt területi engedély - legyen az éves, vagy napi -csak HECSMSZ EGYSÉGES HORGÁSZREND aláírása után válik érvényessé.

 

 

 

 

HECSMSZ EGYSÉGES HORGÁSZREND   2017.

 

Érvényes a HECSMSZ kezelésében lévő, az alábbiakban részletezett, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken. E vízterületeken a HECSMSZ által kiadott területi horgász engedélyek kötelező melléklete.

 

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Tisza és csatornák

06-003

Atkai-holtág

06-031

Körtvélyesi-holtág

06-008

Maros-folyó

06-004

Maty-éri víztározó

06-032

Akolszögi-holtág

06-009

Hármas-Körös-folyó

06-005

Gyálaréti-holtág

06-007

Algyői-főcsatorna

06-024

 

A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint más kapcsolódó jogszabályokban foglaltakon túl, a vízterületen és partján az alábbiak betartása kötelező.

A területi horgász engedély csak a rajta feltüntetett évre kiállított állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező részére állítható ki, kivéve a turista állami horgászjegyes horgászokat. Személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletéül kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel a benne foglaltak szerint, az állami horgászjegy érvényességi idejéig jogosít horgászatra.

 

1.  Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések

1.1. Tilos horgászni:

-       a táblákkal megjelölt területeken,

-       az adott napra megtartott összes halmennyiség után, vagy arra a halfajcsoportra, amely esetében a mennyiségi korlátozást a horgász elérte, vagy meghaladta,

-       esetenként versenyek vagy telepítés miatt, illetve egyéb okokból, elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején,

-       szemetes helyen, továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemtelt volna.

1.2. Tilos továbbá:

-       november 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez.

-       a meglévő horgászhelyet a partvonal megbontásával átalakítani, bővíteni,

-       a természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani,

-       a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni,

-       a felszerelést, csalizott horgot (csónakkal, távirányítású hajóval, úszva, gumiruhában) behordani,

-       a távirányítású etetőcsónak használata (kivéve a külön jelölt bojlis horgászhelyek),

-       a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni,

-       a vízterületen halat tisztítani,

-       a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,

-       a felázott földutakra, azok felszáradásáig (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani!

1.3. Egyéb általános szabályok:

-       Gyermekjeggyel a HECSMSZ vízterületein és a Szövetség tagegyesületeinek vízterületin (a tagegyesületi szabályok szerint) szabad horgászni egy úszós készséggel. Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. Keszegfélékből és kárászból 3 kg-ot tarthat meg naponta.

-       Kedvezményes jeggyel rendelkező horgász a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal szerelt készséggel, darabszám-korlátozással védett halakból vagy amurból napi 1 darabot, évente 50 darabot, ebből évente 15 db pontyot, továbbá naponta 3 kg keszegfélét és kárászt tarthat meg. E jegy típussal a naponta megtartható összes halmennyiség nem haladhatja meg a 8 kg-ot.

-       Kedvezményes jegy váltására jogosult 3 éves kortól minden állami horgász jeggyel rendelkező horgász, de 14 év alatti horgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

-       A napijegy érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdetét és végét a váltás helyén a napijegyre fel kell tüntetni, kivéve azokat a vízterületeket, ahol éjszakai horgászati tilalom van, ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes.

-       Egy napijeggyel egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.

-       Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a HECSMSZ vízterületein csak napijegyet válthat, annak birtokában egy készséggel horgászhat és naponta 1 db darabszám-korlátozással védett halat vagy amurt és 3 kg keszegfélét és kárászt tarthat meg.

-       Kötelező felszerelési tárgy egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg és egy mérőszalag.

-       A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak és amur mért súlyát kifogásukat követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. A naplóba bejegyzett ponty, amur és más darabszám-korlátozással védett faj súlyát azzal egy időben az éves területi jegy táblázatában is kötelező regisztrálni.

-       A bejegyzés csak maradandó tintával, hagyományos golyóstollal történhet.

-       Állatvédelmi okok miatt a méretkorlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. Szájbilincsen csak ragadozó halak tarthatók. Tilos a békéshalak felbilincselése és kipányvázása!

-       A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni.  A megtartott halakat a horgász köteles a horgászhelyén a vízben tartani. Békés halak élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott.

-       A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe.

-        Naplemente után biztonsági okokból a közvilágítással meg nem világított horgászhelyet kötelező jól láthatóan, folyamatos fehér fénnyel kivilágítani (a kapásjelzőn, úszón elhelyezett világító patron, vagy a fejlámpa önmagában nem elegendő).

-       Csónakból és partról csak egymás zavarása nélkül szabad horgászni.

-       Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeleteinek betartásával lehet.

-       Robbanómotorral meghajtott vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható.

-       A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.

-       Az árvízvédelmi töltésen járművel csak az ATIVIZIG-től külön megváltott „Töltésközlekedési hozzájárulással” lehet közlekedni.

 

2.  ATKAI-HOLTÁG (Víztérkód: 06- 031) horgászrendje

2.1. Megengedett a horgászat:

-       január 1-től – február 28-ig                          06 órától – 20 óráig,

-       március 1-től – szeptember 30-ig                   00 órától – 24 óráig,

-       október 1-től – december 31-ig                      06 órától – 20 óráig.

2.2. Tilos horgászni:

-       a fentiekben megállapított időpontokon túl,

-       a védett, kíméleti területen: a holtág északi végén, a Kis-Tisza-szigetre vezető hídtól, valamint a Sándorfalva 0222. hrsz-ú csatorna torkolatától keletre lévő holtág részen partról és csónakból is,

-       a bojlis partszakasz jelölt helyei előtt csónakból,

-       a Kis-Tisza dűlőúttal nem rendelkező északi partján, valamint a zárógátjairól,

-       az adott napra megtartott 2 db, kedvezményezettek esetén 1 db darabszám-korlátozással védett hal és amur megtartása után.

2.3. Egyéb előírások:

-       Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 2 db-ot, évente 50 db-ot, ebből évente 30 db pontyot, továbbá keszegfélékből és kárászból naponta 3 kg-ot tarthat meg.

-       Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt, az ilyen halakat kifogásuk után azonnal, a legkíméletesebben vissza kell engedni.

-       Az éves ponty mennyiség megtartása után új engedély csak a HECSMSZ irodájában (6721 Szeged, Bocskai u. 2.), vagy a halőröknél váltható.  Aki nem vált új engedélyt, az év hátralévő részében kizárólag ragadozó halra horgászhat (műcsalival, vagy hozott őshonos csalihallal).

-       Január 1-től február 28-ig, valamint október 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni és csónakot használni is tilos.

-       Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton, mólón sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).

-       Pontymatrac használata kötelező.

-       Fajlagos tilalmi idő a holtágon pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.

-       Bojlizás céljára jelölt horgászhelyek kerülnek kialakításra a Kis-Tisza-szigetének III. Kikötő és a Védett terület közötti partszakaszán. A jelölt helyeken csak előzetes bejelentkezés és helyfoglalás esetén, előre megváltott napijeggyel és hozzá csatolt horgászrenddel, fogási lappal lehet horgászni. A jelölt helyeken bojlizó horgászat közben a horgász egy bójával megjelölheti etetett helyét, a felszerelését behordhatja, ugyanakkor minden megfogott pontyot és amurt köteles sértetlenül, a legnagyobb gondosság mellett visszaengedni a holtágba. A horgász az etetett helyét úgy köteles kialakítani, hogy a szomszéd helyen tartózkodó horgászt ne zavarja.

-       Móló csak névtáblával felszerelve, az éves regisztrációs díj befizetése mellett tartható a holtágon.

-       Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Csónakhasználati engedély kiváltása után lehet. Csónak csak a Csónakhasználati engedélyben szereplő kikötési helyen tárolható.

 

3.  MATY-ÉRi víztározó (Víztérkód: 06- 032) horgászrendje

3.1. Megengedett a horgászat: a tározó Szeged város felöli oldalán (horgászoldal) és a Bögék tározóval ellentétes oldalán, továbbá a pálya üzemeltetőjének külön hozzájárulásával az üzemház és a céltorony közötti partszakaszon,

-       január 1-től – február 28-ig                 06 órától – 20 óráig,

-       március 1-től – szeptember 30-ig         00 órától – 24 óráig,

-       október 1-től – december 31-ig            06 órától – 20 óráig.

3.2.  Tilos horgászni:

-       a fentiekben megállapított időpontokon túl, továbbá a külön meghirdetett tilalmi időszakokban,

-       a tározó ún. evezős oldalán, északi és a déli zárógátján valamint a Bögék tározó felöli oldalán,

-       az adott napra megtartott 2 db, kedvezményezettek esetén 1 db darabszám-korlátozással védett hal vagy amur megtartása után,

-       esetenként  sportrendezvények alkalmából, haltelepítések után, esetleges víz leeresztés  és vízfeltöltések időszakában, egyéb okokból elrendelt részleges vagy teljes horgászati tilalom idején. A Bögékre ezek a tilalmak nem vonatkoznak.

3.3. Egyéb előírások:

-       Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 2 db-ot, évente 50 db-ot, ebből évente 30 db pontyot, továbbá keszegfélékből és kárászból naponta 3 kg-ot tarthat meg.

-       Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt, az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.

-       Az éves ponty mennyiség megtartása után új engedély csak a szövetség irodájában (6721 Szeged, Bocskai u. 2.), vagy a halőröknél váltható.  Aki nem vált új engedélyt, az év hátralévő részében kizárólag ragadozó halra horgászhat (műcsalival, vagy hozott őshonos csalihallal).

-       Fajlagos tilalmi idő a tározón pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.

-       Január 1-től február 28-ig, valamint október 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni tilos.

-       Tilos lékből horgászni, csónakot használni, szivarólommal pergetni, egyéni horgászállást (stéget) létesíteni, horgászhelyet, etetett helyet megjelölni.

-       Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).

 

4. Tisza-folyó és mellékvizei – Csongrád-megye - horgászrendje

4.1. Érintett vízterületek:

 • Tisza-folyó Csongrád megyei szakasza és csatornák (Víztérkód: 06-003)
  • az országhatáron lévő 159,6 fkm-től a megye északi határán lévő 258 fkm-ig, (159,6- 164,1fkm között határvíz),
  • továbbá a KTV. HE Szövetségével együttműködésben a jelzett északi határtól felfelé a Tiszaugi hídig (266,5 fkm),
  • kivéve a Tápéi Téli-kikötő, Szegedi Medencés-kikötő, a Sasér területe, a Sulymos (Szarkás), a Saséri Tisza-szakasz jobb partja a 198-201,4 fkm között, a Labodári szakasz jobb partja a 227,8-230 fkm között és a jobb part Bordafoktól (227,8 fkm) északra 1000 m hosszan.
  • Csatornák: Vidraéri, Sártói, Ökröstói, Kopáncsi, Gyulói, Hódtói, Nagyszigeti, Szöllőshalmi, Keselyesi, Lúdvár-Pamukéri, Kis-Tiszai, Lúdvári-előcsatorna, Györpölösi, Porgányi-összekötő, Batidai, Kosdi, Bogdányéri, Szárazéri, Békéssámson-Apátfalvi, Király-hegyesi teljes hosszában, továbbá a Dongér-csatorna 0-15 fkm közötti szakasza és a Gencsháti 0-2000 fm közötti szakasza.
 • Maros-folyó (Víztérkód: 06-004)
  • a Tiszába való betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza: 0-49,5 fkm, (28,4-49,5 fkm között határvíz),
 • Hármas-Körös-folyó (Víztérkód: 06-005)
  • Csongrád megyei szakasza, a Tisza torkolattól Szelevény község keleti határán lévő gátőrházig (0-12 fkm),
  • továbbá a KHESZ-szel együttműködésben a jelzett határtól felfelé a Kunszentmártoni közúti hídig (21 fkm),
  • kivéve az Iriszlói, a Malomzugi és a Brenazugi szentély jellegű holtágakat.
 • Körtvélyesi-holtág (Víztérkód: 06-008) LISHE együttműködéssel
  • kivéve a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig terjedő szakasza.
 • Akolszögi-holtág (Víztérkód: 06-009).
 • Algyői-főcsatorna (Víztérkód: 06-024)
  • kivéve az Irmai úti hídtól felfelé, nyugatra elterülő szakasz és a jobb parton, a Tisza töltésétől Tökösi szivattyúig terjedő 340 m-es, a bal parton a Tisza töltésétől az első jelzőtábláig terjedő 60 m-es szakasz horgászat elől elzárt üzemi területe.

4.2. Tilos horgászni:

-       a Tisza-folyó jobb part 227,8-230 fkm közötti szakaszon,

-       a Tisza-folyó jobb part 198-201,4 fkm közötti szakaszon (Saséri szakasz),

-       a Labodár, Sasér, Sulymos Tisza-holtágakon,

-       a Körtvélyesi-holtágon a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig,

-       az Iriszlói, Malomzugi és a Brenazugi Körös-holtágakon,

-       árvíz idején az előntött hullámtérben és az árvízvédelmi töltésekről,

-       éjjel a Tisza és a Maros folyó határvízi szakaszán,

-       éjjel a Körtvélyesi holtágon:

május 1-től – augusztus 31-ig                 22 órától – 05 óráig,

szeptember 1-től – április 30-ig                19 órától – 06 óráig.

-       az adott napra engedélyezett és megtartott 15 kg hal után.

4.3. Kijelölt vermelő helyek, ahol november 1. és március 15. között minden horgászati tevékenység tilos:

-       a Maros-folyó torkolattól felfelé 500 méter hosszan,

-       a Tisza-folyón a 198-199 fkm közötti szakasz,

-       a Tisza-folyón 254-258 fkm közötti szakasz.

4.4. Kijelölt vermelő helyek, ahol november 1. és március 15. között csónakból horgászni tilos:

-       a Szegedi Belvárosi-híd és a Bertalan-híd között,

-       az algyői közúti és vasúti-híd között, valamint lefelé és felfelé 100-100 méter hosszan,

-       a Tisza-folyón a 246-247 fkm közötti szakasz.

4.5. Egyéb előírások:

-       Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 5 darabot, közülük fajonként 3 darabot, évente 100 db-ot, továbbá keszegfélékből naponta 10 kg-ot tarthat meg.

-       A naponta megtartható összes halmennyiség nem haladhatja meg a 15 kg-ot.

-       Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, illetve 8 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie.

-       Tilos megtartani a 15 cm-nél kisebb dévér, lapos, bagoly keszeget és sügért.

-       Tilos november 1. és március 15. között harcsára horgászni, harcsát megtartani.

-       November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.

-       A holtágakon csónakot vízre bocsátani, csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, névtáblával ellátva lehet. Csónakból és partról csak egymás zavarása nélkül szabad horgászni.

-       A természetvédelmi hatósági és kezelői előírások alapján az országos jelentőségű védett természeti területeken található vízterületeken és a velük közvetlenül érintkező partszakaszoktól a védett területek határáig az alábbiak betartása is kötelező:

 • Tilos a vízinövényzet és a sulyom irtása, a tűzgyújtás, a sátorozás, a partifecskék, gyurgyalagok és egyéb védett állatok élettevékenységének zavarása!
 • Tilos a védett területeken helyszínen maradó mesterséges tárgyat elhelyezni az illetékes hatóság engedélye nélkül!
 • Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőséget.
 • A Maros és Körös-folyón tilos megtartani: a compót, a gardát, az aranykárászt és a kősüllőt!

 

5. GYÁLARÉTI-HOLTÁG – Lisztes-Sárgás-Görbe – (Víztérkód: 06-007) horgászrendje

5.1. Tilalmak:

-       Csak a szabad bejárással biztosított területekről lehet horgászni.

-       A Röszkei egyesület által sorszámmal ellátott horgászhelyekre a mólóra szóló szabályok vonatkoznak:

azokat tilos lezárni, bárki használhatja, de a helyet kiváltó horgász a naplója hátuljában regisztrált helyen előnyt élvez, megérkezésekor számára a helyet haladéktalanul át kell adni.

5.2. Általános szabályok:

-       Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 3 db-ot, közülük fajonként 2 db-ot, hetente egy fajból 7 db-ot, évente összesen 100 db-ot tarthat meg, melyből 40 db lehet egy fajhoz tartozó.

-       Keszegfélékből és kárászból felnőtt horgász 5 kg-ot tarthat meg naponta.

-       Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot, az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.

-       A süllő legkisebb megtartható mérete 35 cm.

-       A megengedett éves halmennyiség megtartása után új engedély csak az első területi jegy váltásának helyén, vagy a HECSMSZ irodájában (6721 Szeged, Bocskai u. 2.) és a halőröknél váltható.

-       Csónakot vízre bocsátani csak a Lisztesen, névtáblával ellátva szabad. A csónak csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, az abban szereplő kikötési helyen tárolható. Móló nem építhető.

-       A csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a Csónakhasználati engedély tartalmazza.

 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A HECSMSZ Egységes Horgászrendjének megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. Az Egységes Horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre és a következő öt évre is kizárják magukat a HECSMSZ vizein való horgászatból.

A HECSMSZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján (www.horgazscsmszov.hu) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.

A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – a horgászrend aláírásával - kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön.

Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitálisméretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely weblapján folyamatosan megjelentet.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát!

Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!

Érvényes 2017. január 1-től

HECSMSZ

 

……………………………………………

jegyváltó aláírása

 

MOHOSZ tagszervezete 

Magyar Országos Horgász Szövetség

 

 Magyar Horgász

 

Maty-ér

 Atka holtág

 

Szolunáris naptár

Országos Vízjelző Szolgálat

Országos

Meteorológiai Szolgálat

 Széchenyi Kártya elfogadóhely

SZÁK állami jegy forgalmazás

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:
  
© 2017. Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés