Hírek

Beszámoló közgyűlést tartott a Szövetség

2020. szeptember 28-án Szövetségünk törvényi kötelezettségeinek megfelelve küldöttközgyűlést tartott.

Ez a rendhagyó alkalom a COVID 19 okozta járványügyi helyzet miatt elmaradt májusi beszámoló Küldöttközgyűlés pótlásaként került megrendezésre. 

A mártélyi Bognár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktató központba összehívott rendezvényen a tagegyesületek küldötteit Dr. Petrik Orbán elnök köszöntötte. Kiemelte, "Rendkívülinek is nevezhetnénk a mai Küldöttközgyűlést, hiszen rendkívüli helyzetben, rendkívüli időpontban tartjuk ". Megemlékezett az elmúlt közgyűlés óta elhunyt horgászvezetőkről. Méltatta horgászvezetői tevékenységüket és közös főhajtásra szólított fel:

Jároli Jenő: A Szőke Tisza alapító elnöke, IB tag

Gitay Antal: a DALERD Horgász Egyesület alapító titkára, majd elnöke

A köszöntő után a napirendek sorában a küldöttek először megtárgyalták a meghívóval együtt részükre írásban megküldött, részletesen kimunkált éves tevékenységről szóló beszámolót. Láda Gáspár ügyvezető elnök a szóbeli kiegészítésében kiemelte: a 2019. év két legfontosabb eseménye a január 1-től kötelezővé vált horgászregisztráció sikeres lebonyolítása és a Maty-éri tározó vízfeltöltés utáni, a horgászversenyzés igényeinek megfelelő újrahalasítása volt, majd kitért a 2020. első felében a járványügyi vészhelyzet miatt kialakított rendkívüli szövetségi munkarendre és a közben elvégzett feladatokra.  A napirendek között a szintén írásban megküldött és eredményes gazdálkodást tükröző 2019 évi. Zárszámadás, Mérleg, Eredménykimutatás, majd a 2020. évi Költségvetés következett, amelyek meg tárgyalását elősegítette a Felügyelő Bizottság minden részletre kiterjedő ellenőrzéseit összefoglaló, a küldöttek elé tárt anyagokat, valamint a szövetség döntéshozó és ügyviteli szerveinek munkáját pozitívan értékelő  jelentése.

A beszámolókat követően elhangzott hozzászólások, majd kérdések megválaszolása után a jelenlévő küldöttek, mind a Beszámolót, mind a Zárszámadást, mind pedig a Költségvetést egyhangú döntéssel fogadták el.

A határozat hozatalt követően ünnepélyes keretek között átadásra került a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége Aranyplakett kitüntetése, melyet az Intéző Bizottság döntése alapján Láda Gáspár ügyvezető elnök vehetett át, aki immár 25 éve áll a szövetségi iroda élén. Az eltelt időszakban töretlen szakmaisággal irányította  a megyei vízterületek halgazdálkodást, a halőrzést, az ecsegfalvi tógazdaságban végzett munkát, közben részt vett megyei, országos és nemzetközi horgászversenyek szervezésében, lebonyolításában. Ügyvezetői tisztsége mellett Móra Ferenc Horgászegyesület és a Magyar Országos Horgász Szövetség alelnökeként is tevékenykedik. Kitüntetéséhez gratulálunk!

 

HECSMSZ

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés