Hírek

Állami jegy és fogási napló 2020.

A korábbi években megszokott papír alapú egységes állami horgász okmány (állami jegy és napló) ez évben is változatlan formátumban kerül forgalomba.

A Magyar Országos Horgász Szövetség által kiadott egységes állami horgászokmány (EAH) jogszabályban rögzített díját az Agrárminisztérium 62/2019(12.18) AM számú rendeletében 2020.január 1-től  3.300 forintban határozta meg, melyből 300 forint a fogási napló ára. Az állami jegy díjának megfizetése alól mentesített személyek (gyermek, 70. életévét betöltött személy, vagy az állapotát igazoló okmányokat benyújtó vak, gyengénlátó, mozgásszervi, hallás, vagy értelmi fogyatékos személy) csak a fogási napló díjának kifizetésére kötelezettek.

Tovább él a kétszeres fizetési  szankció a tavalyi  napló leadási határidejének (február 28.) túllépése, illetőleg nem, vagy nem megfelelően összesített napló leadása után. Ez esetben a felnőtt horgász 6.300 forintot, alapdíj fizetés alól mentesített személy 3.300 forintot köteles fizetni az új állami horgászokmányáért.

 

Az okmány borító lapja változatlan formátumú, míg a fogási napló felülete változott néhány ponton.

A fogási táblázat leggyakoribb nemes halakat tartalmazó nevesített oszlopai közül kikerült a menyhal, és az egyéb őshonos fajok megnevezésű oszloppal együtt immár öt oszlopra lett kibontva az a táblázatrész, ahová a lap alján kódszámokkal szereplő halfajokat kell beírni.

A következő halfajok, oszlophoz tartozó kódszám megjelölésével külön vezetendők:
1-4-ig a megtartott halak tömegét darabonként kell beírni (ahogyan a nemeshalaknál megszoktuk)
(1) sebes pisztráng,
(2) kecsege,
(3) széles kárász,
(4) angolna
 
5-12-ig a naponta fogott és megtartott összes tömeg (kg) írandó be
(5) menyhal,
(6) sügér,
(7) domolykó,
(8) garda,
(9) egyéb keszegfélék,
(10) ezüstkárász,
(11) busák,
(12) törpeharcsák.
 

A tervek szerint 2021-től az állami horgászjegy és a nagy vízkezelők területi jegyei is elektronikus úton kerülnek kiadásra, amely természetesen nyomtatás útján papírra kerülhet, de a fogási napló továbbra is nyomdai előállítású marad.

 

Ezúton is felhívjuk tisztelt horgásztársaink figyelmét a napló pontos vezetését. A fogási napló naptárában a horgászat megkezdését, míg a belső táblázatokban a horgászat során megtartott halakat kell maradéktalanul beírni. A nemes halakat (darab-számkorlátozással védett fajok) közvetlenül kifogásuk után még a horgászatfolytatása előtt előtt, míg az egyéb halfajok tömegét napi összesítésben kell maradandó tintával rögzíteni a naplóba. Külön felhívjuk a figyelmet a a HECSMSZ általános horgászrendjében szereplő eltérésekre, amelyek előírják, hogy a bejegyzésnek tizedes pontosságúnak kell lenni, továbbá a nemes halak naplóba való beírása után  tizedes pontosságú súlyukat a területi jegy összesítő táblázatába is rögzíteni kell!

 

A 2020. évi Egységes Állami Horgászokmány és a területi jegyek január második felében kerülnek forgalomba a megye horgászegyesületeiben.

A 2019-re kiadott állami  jegyek, fogási naplók és területi jegyek január 31-ig érvényesek.

 

HECSMSZ

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés