Hírek

Nagy kárókatona riasztás és gyérítés HECSMSZ vizeken

Nagy kárókatona riasztást és gyérítést végez a HECSMSZ hivatásos halőri csapata.

Tájékoztatjuk a megyei horgásztársakat, hogy a decemberben - a halállomány védelme érdekében - nagy kárókatona riasztást és gyérítést végez a HECSMSZ hivatásos halőri csapata.

Az érintett vízterületek: 

Tisza-folyó 

Atkai-Holt-Tisza

A gyérítés a természetvédelmi hatóság által kiadott (CS-06/Z01/00327-8/2019.) engedélyben foglalt kikötések betartásával végezhető: 

 1. Az engedélyesnek a gyérítések pontos helyét és időpontját a gyérítés megkezdését megelőző egy héttel a Tisza és holtágai esetén a KNPI Tiszavölgyi tájegység-vezetőjének (Rácz András tel.: 06-30/4884-560), a Maros folyó hullámtere esetén a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság tájegység vezetőjének (Lovászi Péter, tel.: 06-70/1979261) be kell jelentenie.
 2. A gyérítések során az illetékes természetvédelmi őr jelenlétét lehetővé kell tenni. A természetvédelmi őr a védett fajok zavarásának elkerülése érdekében idő- és térbeli korlátozásokat rendelhet el.
 3. Gyérítés csak abban az esetben végezhető, ha a riasztás dokumentáltan nem vezetett eredményre, és legalább 50 példány kárókatona együttesen jelent meg az adott területen.
 4. Védett természeti területen riasztás és gyérítés a költési idő után, kizárólag  szeptember 1-jétől végezhető.
 5. Nem végezhető riasztás és gyérítés a horgászati tilalom alá eső területeken, az alábbiak szerint:
  • Labodári-Holtág Csanytelek közigazgatás területén,
  • Sulymos vagy más néven Szarkás holtágon,
  • a Tisza jobb partján, Bordafoktól Északra 1000 m hosszan,
  • A Saséri Tisza folyószakaszon és a Saséri holtágban,
  • Az Atkai Kis-Tiszai szigetre bevezető hídtól, a Sándorfalva 0222 hrsz.-ú csatorna holtágba való torkolatától keletre lévő Holt-Tisza ágon.
 6. Nem végezhető riasztás és gyérítés fokozottan védett madárfajok (réti sas, fekete gólya, barna kánya) fészkének közelében, az alábbiak szerint:
  • a Körtvélyesi Holt-ág területén 
  • a Tisza 160,0-164,2 fkm között
  • a Tisza 184,0-185,0 fkm között
  • a Tisza 186,5-188,5 fkm között
  • Tisza 191,5-192,5 fkm között
  • a Tisza 195,2-196,2 fkm között
  • a Körös 3,9-4,6 fkm között 
  • a Tisza 244,5-245,3 fkm között, 
  • a Tisza 250,8-251,5 fkm között,
  • a Tisza 224-225 fkm között, 
  • a Maros 49,0-50,0 fkm között.
 7. Riasztás és gyérítés nem végezhető napnyugtától napkeltéig.
 8. Nem végezhető a madarak bármilyen nemű gyérítése és gázágyús riasztása a nemzetközi vízimadár szinkron számlálási napokon, amelyek minden hónap 15. napjához legközelebbi szombati napok.
 9. A gyérítésnél és riasztásnál keletkezett hulladékot (töltényhüvelyek, dobozok, madártetemek stb.) össze kell gyűjteni és a kijelölt tárolókban kell elhelyezni.
 10. A lelőtt kárókatona tetemeket maradéktalanul össze kell gyűjteni, jogszerű elszállításukról és megsemmisítésükről a kérelmezőnek kell gondoskodnia.
 11. A gyérítést csak a hivatásos vadászok és a halőrök végezhetik, a fegyverhasználatra és vadászatra vonatkozó jogszabályi előírások értelemszerű alkalmazásával.
 12. A lelőtt kárókatonák számáról területi bontásban az engedély lejártát követő 30 napon belül jelentést kell küldeni hatóságomnak, a Kiskunsági és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságoknak.
 13. A gyűrűvel ellátott példány kilövése esetén a gyűrű adatait és a kilövés időpontját és helyét haladéktalanul meg kell küldeni a működési terület szerint érintett nemzeti park igazgatóságnak.
 14. A kárókatona gyérítése során ólomsörét használata tilos.
 15. A fegyverhasználat során védett faj egyede [különös tekintettel a fokozottan védett kis kárókatonára (Phalacrocorax pygmeus)] nem károsodhat.
 16. Fokozottan védett faj jelenléte esetén a természetvédelmi hatóság felfüggesztheti a gyérítést.
 17. Védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között a kárókatona riasztása engedély nélkül végezhető.
 18. Védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül szeptember 1. és január 31. között a kárókatona gyérítése engedély nélkül végezhető. 

Az engedély 2019. december 31. napjáig érvényes. 

 

A gyérítés eredményéről januárban hírt adunk! 

HECSMSZ

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés